Agenciji rok dva dana za podatke o imovini Malog

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Beta

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić pozvao je Agenciju za borbu protiv korupcije, da pod pretnjom novčane kazne, u roku od dva dana dostavi portalu “Pištaljka” dokumente iz predmeta kontrole imovine i prihoda gradonačelnika Beograda.

Prethodno je “Pištaljka” zatražila informacije od Agencije, ali je zahtev odbijen u celosti, a potom je podnela žalbu povereniku koji je naložio Agenciji da tražene informacije učini dostupnim.

Agencija za borbu protiv korupcije je obavestila poverenika da je postupila po nalogu, ali je “Pištaljka” ukazala da je to učinjeno samo delimično, odnosno da su “zaštićene” i informacije za koje to nije predviđeno rešenjem poverenika.

Poverenik je potom zatražio od Agencije da mu dostavi kopije spisa predmeta gradonačelnika, ali je Agencija odbila da to učini. Ona je obavestila poverenika da se “može zaključiti” da su neke informacije “strogo poverljive” i za uvid u spise postavila specijalan uslov da je “neophodno” da poverenik pristupi “lično, prethodno najavljen”.

“I nakon ukazivanja da je takav uslov lišen svakog smisla i direktno suprotan standardima saradnje državnih organa i odredbama Zakona o tajnosti podataka, Agencija je ostala pri tom uslovu”, navodi se u saopštenju.

Poverenik je izrazio potpuno nerazumevanje prema postupcima Agencije koji su definitivno u ozbiljnoj suprotnosti sa njenim imenom i ulogom, kao i prema činjenici da informacije o postupanju Agencije nisu privukle pažnju drugih nadležnih državnih organa.

U toku ovog postupka u kome je Agencija “štitila” nekakve “strogo poverljive” podatke od poverenika ispostavilo se da Agencija nesporno nema ni minimalne reference da ih štiti od bilo koga, naveo je Šabić.

Izvor: Beta

Foto: Beta