Ombudsman: Objekti u Savamali nezakonito brisani iz katastra

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: screenshot

Zaštitnik građana utvrdio je da su dva objekta u beogradskoj Savamali, koja su ostala netaknuta u noćnom rušenju pre godinu dana, naknadno nezakonito obrisana iz katastarske evidencije.

Ombudsmanu se obratio zastupnik preduzeća koje je vlasnik dva objekta u Hercegovačkoj 12 i 13. Oni nisu srušeni u noći između 24. i 25 aprila, a u julu prošle godine je saznao da su ti objekti, iako i dalje postoje, izbrisani iz katastarske evidencije.

Zaštitnik građana je utvrdio da je nezakonitim i nepravilnim brisanjem iz evidencije dva objekta u Hercegovačkoj ulici, Služba za katastar nepokretnosti Savski venac pri Republičkom geodetskom zavodu grubo povredila pravo vlasnika na mirno uživanje imovine.

Služba za katastar nepokretnosti, iako je imala podatak o držaocu i vlasniku ovih objekata, nije ga obavestila o uviđaju, niti o zaključku.

Suprotno stvarnom stanju na terenu, službeno lice iz katastra je u zapisniku konstatovalo da je jedan od objekata porušen, drugi ruiniran, iako je dva meseca kasnije veštačenjem sprovedenim u sudskom postupku, utvrđeno da oba objekta i dalje postoje i da je moguća njihova sanacija.

Dan nakon uviđaja, a pre sačinjavanja zapisnika Služba za katastar donela je rešenje o brisanju objekata iz evidencije nepokretnosti koje nije dostavila pritužiocu, utvrdio je Zaštitnik građana.

“Ombudsman je preporučio Republičkom geodetskom zavodu – Službi za katastar nepokretnosti Savski venac da pritužiocu dostavi rešenje o upisu javne svojine, kao i da, bez odlaganja, utvrdi odgovornost službenih lica za učinjene propuste u postupku brisanja objekata pritužioca iz evidencija katastra nepokretnosti”, navedeno je u preporuci zaštitnika građana.

Republički geodetski zavod i Služba za katastar nepokretnosti Savski venac obavezni su da u roku od 60 dana obaveste Zaštitnika građana o postupanju po upućenim preporukama.

Izvor: Beta

Foto: screenshot