Koliko je značaj oglašavanja u generisanju ekonomskog rasta?

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Studija “The Economic Contribution of Advertising in Europe” koju je naručilo Svetsko udruženje oglašivača i partneri iz drugih industrija pokazala je da je doprinos advertisinga skoro 6 miliona radnih mesta širom Evrope i 4,6% od ukupnog BDP-a.

Ova studija urađena je sa ciljem da se koristeći ekonometrijske modele identifikuje ekonomski i socijalni doprinos oglašavanja, ističe se značaj oglašavanja u generisanju ekonomskog rasta u Evropi.

Izveštaj ukazuje da svaki evro potrošen na oglašavanje značajno podstiče BDP sa dodatnih 7 evra, pospešuje inovacije, podržava zapošljavanje i pomaže finansiranje važnih usluga.

U izveštaju se navodi i da bez oglašavanja, finansiranje svih vrsta medija bi bilo smanjeno, što bi moglo dovesti do toga da se televizija sve više bazira na pretplati, pluralizam i nezavisnost novina i magazina smanji, a da radio stanice ne mogu da obezbede vesti i zabavne sadržaje koji ispunjavaju ceo dan.

“Oglašavanje predstavlja vitalni ekonomski motor koji podstiče konkurenciju, uvodi inovacije u poslovanje i obezbeđuje značajne koristi društvu kroz finansiranje ili delimično finansiranje medijskih usluga, od vesti do zabavnih sadržaja. Pri kreiranju oglašivačke politike bi trebalo imati na umu činjenicu da restrikcije oglašavanja imaju važne socijalne, kulturne i ekonomske reperkusije”, rekao je Stefan Loerke, direktor Svetskog udruženja oglašivača.

Evropska reklamna industrija poziva na obustavljanje daljih ograničavanja oglašavanja, kako bi se detaljno procenili sveukupni uticaji bilo koje nove mere, kao i njihove neželjene posledice. U ovom trenutku, industrija je zabrinuta da će revizija audio, vizuelnih i medijskih servisa kao i direktive koje se odnose na e-privatnost stvoriti dodatna ograničenja, koja negativno utiču na evropsku digitalnu ekonomiju i smanjuju njen potencijal u kreiranju napretka i više radnih mesta.

Kompletna studija je finansirana od strane članova evropske oglašivačke industrije, a može se preuzeti ovde.

 

Izvor: BIZLife

Foto: Pixabay