Objavljen pravilnik za upis u Registar distributera i uvoznika zaštitnog bilja

PinterestFacebookTwitterShare

Privredna društva i preduzetnici u Republici Srpskoj koji imaju rešenje o ispunjenosti uslova za promet sredstava za zaštitu bilja dužni su da Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede najdalje do 31. decembra podnesu zahtev za upis u Registar distributera i uvoznika zaštitnog bilja.
 
Zahtev podnosi privredno društvo ili preduzetnik koji vrši promet (distribuciju) ili uvoz sredstava za zaštitu bilja. Iz Ministarstva podsećaju da je u Službenom glasniku RS od 26. oktobra izašao pravilnik kojim se propisuje obrazac i sadržaj zahteva za upis u Registar pružalaca usluga u oblasti sredstava za zaštitu bilja, kao i uslovi koje treba da ispunjavaju lica koja se upisuju u ove registre.
 
Ovaj pravilnik stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS, izuzev odredaba ovog pravilnika koje se odnose na upis u Registar pružalaca usluga, a koje stupaju na snagu 1. juna 2012. godine.
 
Pravilnik je dostupan na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.