NIS dobio priznanje za najbolje odnose sa investitorima

Naftna industrija Srbije (NIS) dobila je nagradu za najbolje odnose sa investicionom javnošću u 2011. godini, na međunarodnom stručnom skupu koji je organizovala Beogradska Berza, saopštila je ta kompanija.

Komisija sačinjena od eminentnih predstavnika investitora i medija u Srbiji sprovela je, na inicijativu Beogradske berze, istraživanje o načinu komunikacije najvećih srpskih kompanija prema investicionoj javnosti u Srbiji.

Pri ocenjivanju su uzeti u obzir kriterijumi izvršavanja regulatornih obaveza javnih društava, informativnost i ažuriranje internet sajtova, kao i sadržaj i format objavljivanih izveštaja.

Priznanje Beogradske berze, koje je dodeljeno NIS-u samo je još jedna potvrda da kompanija posebnu pažnju obraća na razvoj kvalitetnog i profesionalnog odnosa sa investitorima, i u skladu sa tim kontinuirano pruža informacije u cilju ostvarivanje efikasnog dijaloga sa zainteresovanim grupama, navosi se u saopštenju.

Transparentni izveštaji NIS-a obezbeđuju jednak i slobodan pristup informacija svim zainteresovanim licima.

U okviru jednodnevne konferencije, koja je okupila predstavnike berze, Vlade, finansijskih institucija, kompanija, kao i profesionalne investitore, održan je i panel na kojem su predstavnici NIS-a učestvovali sa prezentacijom na temu “Obaveze javnih društava po Zakonu o tržištu kapitala” .