Gasni interkonektor Bugarska – Srbija do 2020.

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić i njegova bugarska koleginica Tamenuško Petrova potpisali su u Sofiji Memorandum o razumevanju za izgradnju projekta Gasnog interkonektora Bugarska – Srbija.

Aleksandar Antić je rekao da je potpisivanja Memoranduma najvažniji korak u realizaciji projekta izgradnje gasnog interkonektora između Bugarske i Srbije.

“Tako smo definisali sve ključne elemente tog projekta, sve zajedničke tehničke elemente, pristupne tačke, kapacitete, sva ključna pitanja vezana za realizaciju samog projekta”, rekao je Antić.

Očekuje da će taj projekat ući u IPA finansiranje za 2017. i da će Srbija imati operativna sredstva već u 2018, te da će, u skladu sa dinamikom neophodnom za realizaciju projekta, interkonektor biti operativan 2020.

Antić je informisan o dinamici realizacije projekta interkonektora između Grčke i Bugarske, tako da će 2020. postojati operativna interkonekcija i Grčka – Bugarska i Bugarska – Srbija.

“Vlada Srbije je usvojila urbanistički plan za taj poseban projekat izgradnje gasovoda, kaže Antić napominjući da su se dve zemlje obavezale da sa radovima počnu najkasnije 2019.

Kako Tanjug saznaje, srpska deonica trebalo bi da košta do 80 miliona evra, a da je do sada za projekat ispregovarano 50 miliona evra iz evropskih fondova.