Gradska uprava dobija dva nova sekretarijata

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Beta

Skupština grada Beograda usvojila je izmenu odluke o Gradskoj upravi grada na osnovu koje se uvode Sekretarijat za javne prihode i Sekretarijat za javni prevoz.

Sekretarijat za javne prihode uvodi se umesto Uprave za javne prihode, dok je Sekretarijat za javni prevoz uveden umesto Direkcije za javni prevoz.

Kako se navodi u tekstu Odluke, Sekretarijat za javne prihode baviće se, između ostalog, utvrđivanjem, kontrolom i naplatom u javnopravnom odnosu poreza na imovinu i drugih izvora javnih prihoda za koje je nadležan u skladu sa posebnim propisom.

Sekretarijat za javni prevoz baviće se poslovima koji se odnose, između ostalog, na organizaciju, način obavljanja i korišćenja javnog linijskog prevoza putnika, organizacijom prevoza u linijskoj plovidbi i načinom obavljanja taksi prevoza u gradu.

Kako je navedeno, razlog za donošenje te odluke je “celishodnije organizovanje poslova” u Gradskoj upravi i usaglašavanje sa Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada.

Izvor: Beta

Foto: Beta