Malim firmama “nasilno” naplaćuju usluge

PinterestFacebookTwitterShare

Mala i srednja preduzeća na meti agencija koje im na silu naplaćuju usluge koje nisu tražili. Na uigranu šemu nasele brojne firme.

Agencije organizuju poslovne treninge, obećavaju ekskluzivne informacije o otvorenim konkursima i kreditnim linijama namenjenim baš odgovarajućoj firmi.

Ne bi bilo ništa sporno da posle telefonskog razgovora preduzeću ne dostave i – fakturu, uz pretnju da će završiti na sudu jer su usmeno “sklopili ugovor” i obavezali se na njihove usluge, pišu Novosti.

Dokaz tome je snimak razgovora. Mnoga mala i srednja preduzeća u Srbiji nasela su poslednjih meseci na uigranu šemu novootvorenih agencija. Advokati, međutim, upozoravaju vlasnike firmi da fakture nikako ne plaćaju, jer do tog momenta ne postoji dokaz o zaključenom ugovoru.

Agencije su smatrale usmenu saglasnost ili zainteresovanost datu preko telefona dovoljnom kao dokaz da se privrednik obavezao na određene usluge i određenu pretplatu, pa, u krajnjem slučaju, ukoliko ne plati račun, i da imaju mogućnost za tužbu, kažu u Ministarstvu privrede.

Ovim povodom se oglasilo i Ministarstvo privrede. Do njih su stigle mnogobrojne žalbe domaćih privrednika. Apelujemo na sve potencijalne korisnike da vode računa pri komunikaciji sa sličnim agencijama, da jasno i nedvosmisleno iznesu svoj stav da li pristaju na takav vid usluge ili ne, kao i da zahtevaju da im se objasni proces plaćanja.

Održali smo sastanak s pojedinim agencijama, apelujući i na njih da svoj način poslovanja i komunikacije usklade sa žalbama privrednika, kako do njih ne bi došlo.

Advokati, međutim, nemaju dilemu. Privrednicima poručuju da ispostavljeni račun ne plaćaju i da ne brinu. Iako agencije ove razgovore snimaju, nemaju način da na sudu dokažu da su zaključile ugovor.

Treba i da zahtevaju da odmah izbrišu sve kontakt-podatke njihove firme i da ih više nikada ne zovu po bilo kom osnovu. Postoje ugovori koji ne moraju biti sklopljeni pisanim putem, i to važi za ovaj ugovor, ali to ne znači da može biti sklopljen telefonom, kaže advokat Zoran Antelj.

Da bi ugovor bio valjan moraju ga sklopiti ovlašćena lica. U slučaju firme, to je direktor ili druga osoba koju je on ovlastio. Agencija bi tako morala da dokaže da je razgovarala baš sa direktorom ili ovlašćenim licem. Agencija na sudu ne može da dokaže da je dobila saglasnost ovlašćenog lica.