Marko Kolenc, Adecco Grupa: Pomažemo mladim talentima da započnu karijeru

PinterestFacebookTwitterShare

Adecco Grupa po četvrti put je pokrenula akciju ‘ceo for one month’, u sklopu globalnog programa Way to WorkTM. Ovaj program, koji je privukao preko 54.000 prijava u toku 2016., omogućiće da 49 ambicioznih kandidata iz celog sveta dobije priliku da, u zemljama u kojima žive, steknu prva radna iskustva i to uz mentorstvo menadžera Adecco Grupe. O ovom značajnom projektu i njegovom sprovođenju u našoj zemlji razgovaramo sa Markom Kolencom, direktorom kompnaije Adecco u Srbiji.

Nezaposlenost mladih je veliki problem sa kojim se danas suočavamo. Kakvi su globalni podaci i trendovi?

Prema podacima Međunarodne organizacije rada UN, broj nezaposlenih mladih ljudi je u 2016. godini dostigao 71 milion. Ovaj veliki problem nastaje zbog činjenice da sa jedne strane, četvrta industrijska revolucija stvara radna mesta za koja su potrebne nove veštine i odnos prema radu, dok, sa druge strane, sve više dolaze do izražaja slabosti tradicionalnog obrazovanja da obezbedi veštine koje odgovaraju potrebama savremenog tržišta. Međutim, Indeks globalne konkurentnosti talenata za 2017. godinu i  istraživanje koje sprovode INSEAD i Adecco Grupa, pokazuju da se zemlje poput Švajcarske, Singapura i skandinavskih zemalja mnogo bolje nose sa nezaposlenošću mladih, zahvaljujući obrazovnim sistemima koji stimulišu učenje zasnovano na iskustvu i projektima i obezbeđuju prilike za obuku koja se baziraju na radu.

Kompanija Adecco se aktivno bori sa ovim problemom. Na koji način pomažete mladim talentima koji su u potrazi za prvim poslom?

Kao globalno vodeća kompanija koja se bavi zapošljavanjem i posluje u preko 60 zemalja, smatramo da je naša dužnost da učestvujemo u kreiranju boljih uslova na tržištu rada. Kroz projekat Way to WorkTM, okrećemo se mladim ljudima, pružamo im mogućnost da steknu prva radna iskustva i pripremamo ih za tržište rada. Sastavni deo ovog projekta je i program ‘ceo for one month’  koji se obraća ambicioznim mladim talentima i nudi im jedinstvenu priliku da unaprede svoje šanse za zapošljavanje učeći na poslu, i to u samom vrhu naše kompanije, uz mentorstvo top menadžmenta Adecco Grupe.  Program je osim toga sjajna prilika i za nas, jer se kroz to mentorstvo susrećemo sa novim pristupima poslovnim izazovima, a istovremeno pojačavamo ponudu talenata koji tek dolaze, izuzetno sposobnim i raznovrsnim kandidatima iz celog sveta.

Kakvi su rezultati ovih programa u našoj zemlji?

U okviru projekta Way to WorkTM imamo preko 100 studenata koji su završili praksu. Čak 87% njih se zaposlilo u roku kraćem od 3 meseca, što govori u prilog činjenici da drugačiji prostup pripremi studenata za tržište rada dovodi do značajnih rezultata. Projekat ‘ceo for one month’ realizujemo već drugu godinu zaredom. Zbog interesantnog koncepta i jedinstvene mogućnosti da najbolji kandidat mesec dana radi sa globalnim CEO-om Adecco Grupe, prošle godine imali smo preko 100 prijava, a ove godine ih očekujemo još više.

Izvor: BIZLife magazin