Mere za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija

PinterestFacebookTwitterShare

Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović kaže da će se i ove godine nastaviti sa aktivnim merama zapošljavanja teže zapošljivih kategorija.

Martinović je, gostujući u Dnevniku RTS, istakao da poslednji podaci pokazuju da je u januaru oko šest odsto manje nezaposlenih nego u istom periodu prethodne godinu.

“Naše mere zapošljavanja su jedan od faktora, ali je mnogo važnije ono što je država činila na poboljšanju ukupnog privrednog ambijenta, na dovođenju stranih investitora i nekim drugim podsticajima”, objasnio je Martinović.

Naglašava da je je kroz aktivne mere finansijskog karaktera NSZ prošle godine aktivirano oko 23.000 nezaposlenih lica, a da je i ove godine projekcija da to bude od 20.000 do 25.000 lica.

“To zavisi od aktivacije poslodavaca i nezaposlenih lica, ali i od uslova koji treba da ispune oni koji hoće da koriste naša bespovratna sredstva”, tvrdi Martinović.

Navodi da nisu sve mere zapošljavanja bile jednako efikasne. “Za neke mere koje su bile usmerene prema korisnicima socijalne pomoći nije bilo interesovanja da se zaposle”, kaže Martinović i tvrdi da će ove godine mera prema korisnicima socijalne pomoći biti drugačije dizajnirana.

Martinović navodi da se svake godine širi spisak osoba koje spadaju u teže zapošljive kategorije. “Za neke od tih kategorija ima mogućnost da se još više stimulišu poslodavci da ih zaposle. Ta cifra se kreće i do 300.000 dinara za jedno zaposleno lice”, ističe Martinović.

Kao najviše stimulisane kategorije Martinović navodi viškove zaposlenih i osobe sa invaliditetom.

Očekuje da se ove godine smanji stopa nezaposlenosti. “Ono što je važno, na polju investitora i subvencija države možemo očekivati poboljšanje”, zaključio je Martinović.

Izvor: RTS