MMF o Srbiji: Dramatično bolje, ali “obuzdajte” se oko plata i penzija

PinterestFacebookTwitterShare

Vlada Srbije i Narodna banka su ostvarili dramatično jačanje ekonomije i poboljšanje privredne situacije, kaže šef misije Međunarodnog monetarnog fonda Džejms Ruf.

Ističe da MMF ohrabruje nastavak reformi i rešavanje postojećih problema, a da je na Srbiji da odluči da li će zatražiti novi aranžman, dok razgovore o povećanju plata i penzija najavljuje za jesen.

Džejms Ruf je, na kraju posete Srbiji povodom sedme revizije stendbaj-aranžmana, objasnio da ovo nije bila uobičajena misija, već da su izvršene i konsultacije na osnovu člana četiri, što MMF čini sa svim članicama bez obzira na to da li imaju aranžman ili ne.

“Ako pogledamo unazad kada smo organizovali prethodne konsultacije po članu četiri početkom februara 2015. godine, možemo videti da su Vlada i NBS ostvarili dramatično jačanje ekonomije, poboljšanje privredne situacije.”

Nakon pet godina usporenog rasta, neodržive fiskalne pozicije i problematičnih kredita u bankama, došlo je do velikog preokreta u makroekonomskim rezultatima, rekao je Ruf na konferenciji za medije u Vladi Srbije.

Naveo je da MMF u 2017. predviđa rast od tri odsto, da je revidirao najnižu projekciju deficita na samo 1,1 odsto BDP, što je, kako je konstatovao, najniži nivo od 2005. godine. Takođe je preneo da je MMF video i da javni dug pada brže i ranije nego što se očekivalo.

“Ono što je važno jeste da vidimo da je došlo do fiskalne konsolidacije koja je brža i veća od projektovane. To je postignuto uz brži rast nego što smo očekivali”, naglasio je šef misije MMF.

Ukazao je na to da nezaposlenost pada, a zapošljavanje jača, uprkos značajanom smanjenju broja radnika u javnom sektoru.

“Videli smo uspešnu realizaciju strategije za smanjenje problematičnih kredita, a uz to NBS je uspela da zadrži inflaciju na niskom nivou. Ekonomija Srbije, međutim, i dalje se suočava sa problemima ozbiljne ranjivosti i strukturne slabosti”, ukazao je Ruf.

U nekim oblastima je došlo do kašnjenja. To se, kako je rekao šef misije MMF, odnosi posebno na reformu državne uprave i pružanje javnih servisa, kao i na problem državnih preduzeća.

“Generalno ekonomija je i dalje opterećena prevelikim i neefikasnim javnim sektorom, te su potrebni napori da se ekonomija okrene ka rastu efikasnog produktivnog sektora”, rekao je Ruf dodajući da je neophodno i unapređenje Poreske uprave, sistema javnih naknada i taksi, kao i obezbeđivanje veće efikasnosti, transparentnost pravosuđa.

O povećanjima u septembru ili oktobru

Šef misije MMF za Srbiju kaže da će prilikom naredne posete Misije, u septembru ili oktobru, biti razgovora o eventualnom povećanju plata i penzija, ali ističe da je u tom smislu potrebna “umerenost”.

“Penzije i zarade, ova vrsta rashoda, treba i dalje da bude obuzdavana u procentu BDP”, rekao je Ruf, što, prema njegovim rečima, znači da će dohodak u celoj ekonomiji rasti u skladu sa rastom BDP.

Ruf je istakao da je na vlastima u Srbiji da odluče da li će zatražiti novi aranžman sa MMF.

Izvor: RTS, Agencije