NBS: “Loši” krediti na četvorodogišnjem minimumu

PinterestFacebookTwitterShare

Smanjeno je učešće problematičnih kredita, saopštila je Narodna banka Srbije.

Prema preliminarnim podacima centralne banke, učešće problematičnih kredita u ukupnim kreditima na kraju decembra 2016. godine iznosi 17,03 odsto što predstavlja pad za 4,5 procentnih poena u odnosu na kraj 2015.

Problematični krediti u bankarskom sektoru Srbije su sada na najnižem nivou u poslednje gotovo četiri godine, što potvrđuje da Strategija za rešavanje tih kredita i relevantni akcioni planovi daju rezultate, saopštila je NBS.

Narodna banka je navela i da je 2016. godine u potpunosti realizovala ciljeve predviđene Akcionim planom za jačanje kapaciteta banaka za rešavanje problematičnih kredita kroz unapređenje restrukturiranja potraživanja, računovodstvenu praksu, unapređenje transparentnosti banaka u pogledu kvaliteta aktive, kroz unapređenje upravljanja kolateralima u bankama, kao i sistema izveštavanja regulatora o strukturi problematičnih kredita.

Narodna banka poručuje da će radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema ostati posvećena daljem rešavanju pitanja problematičnih kredita.

Izvor: Beta