I Novi Beograd “na vodi”

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Beta

Prestonica bi u doglednoj budućnosti mogla da dobije još jedan “Beograd na vodi”, novi stambeno-komercijalni kompleks sa kupalištem, sportskim centrima, školama i biciklističkim stazama.

Ovaj ambiciozni projekat planiran je da se izgradi na području od mosta Gazela do Toplane “Novi Beograd”, na prostoru gde se danas nalaze brodogradilište, bežanijski zimovnik za čamce i brodiće, razne uglavnom građevinske firme, ali i bespravno podignuti domovi, navodi se u Planu detaljne regulacije datog na javni uvid.

Sa ciljem da tu nastane novi gradski centar, dobar deo planova koncentrisan je oko akvatorija – brodogradilišnog bazena i zimovnika. Marine, pristani i privezišta namenjeni su za one koji ne mogu bez svojih plovila.

Malu Ciganliju će okruživati brojni sportski objekti i tereni, ali i otvoreno klizalište, skejt i frizbi park. Nova obaloutvrda bi, po ovim planovima, štitila od mogućih poplava, reka Sava bi bila uređena, a Savski nasip rekonstruisan i produžen do Bloka 19.

Na nasipu će biti izgrađene biciklističke staze, jasno odvojene od pešačkih, sa drvoredima. Na svakih 500 do 1.000 metara biće postavljeni punktovi i mobilijar za odmor i pristup terenima za rekreaciju. Razne vrste drveća i zelenila okruživaće nekoliko trgova i prostora različite namene.

Stambene, zgrade komercijalnog sadržaja i javnih službi, trebalo bi da smeste više hiljada ljudi, a vrtići, osnovne i srednja škola učiniće kraj primamljivijim za porodice.

Tvorci ovog plana veruju da je sadašnje korišćenje priobalja u neskladu sa njegovim potencijalima, i izražavaju želju da leva obala Save postane atraktivnija za turiste, sportiste, ugostitelje.

Iseljene će biti i deponije rečnog nanosa, a ista sudbina čeka i mnogobrojne firme i preduzeća koja se bave šljunkom i proizvodnjom betona, kao što su Ratko Mitrović, Trudbenik, Beton plus, Lafarž, Planum, Napred…

Ako se ostvari, ovaj plan će definitivno dovesti do iseljavanja Beograđana koji žive u nelegalnim kućama na Maloj Ciganliji, kao i u objektima uz Brodarsku ulicu. Ipak, njihov broj je znatno manji nego što je slučaj sa Blokom 18.

Izvor: Blic

Foto: Beta