Novi rok za potencijalne koncesionare aerodroma

PinterestFacebookTwitterShare

Novi rok za slanje neobavezujućih ponuda za koncesiju za Aerodrom “Nikola Tesla” u Beogradu je 24. april.

Odlukom Vlade Srbije produženi su rokovi u postupku davanja koncesije za finansiranje, razvoj, održavanje i upravljanje infrastukturom beogradskog aerodroma kako bi zainteresovani koncesionari imali dovoljno vremena da analiziraju konkursnu dokumentaciju i podnesu odgovarajuće neobavezujuće ponude.

Kako bi se izbeglo da se ukupno trajanje postupka neograničeno produžava, skraćen je rok za donošenje odluke o ponuđačima koji su se kvalifikovali za učešće u fazi 2, kao i rok za pregledanje i ocenu obavezujućih ponuda.

Novi rok za odluku o ponuđačima koji su se kvalifikovali za učešće u fazi 2 je deset kalendarskih dana od dana isteka roka za podnošenje neobavezujućih ponuda, a za pregledanje i ocenu obavezujućih ponuda 20 kalendarskih dana od dana isteka roka za podnošenje obavezujućih ponuda.

Rok za podnošenje obavezujućih ponuda ostaje 75 kalendarskih dana od dana objavljivanja ponuđača koji su se kvalifikovali za učešće u fazi 2 na internet stranici Aerodroma “Nikola Tesla” i Portala javnih nabavi.

Vlada Srbije i Aerodrom Nikola Tesla objavili su 10. februara javni poziv za davanje koncesije za tu kompaniju u trajanju od 25 godina. Za koncesiju se prijavilo 27 kompanija, a dve se nisu kvalifikvale za dalje učešće u tom postupku.