Uniqa životno osiguranje ostvarilo dobit od milion evra

Gordana-Bukumiric-CEO-Uniqa-osiguranje.jpg
PinterestFacebookTwitterShare

Nakon uspešnog poslovanja u 2015. godini u kojoj je zabeležen ukupan rast premije u iznosu od 9,88%, UNIQA osiguranje je u obe kompanije – i na tržištu životnog i neživotnog osiguranja zauzela četvrtu poziciju. Rast na polju životnog osiguranja u iznosu od 21,82%, najviše govori o uspešnoj strategiji poslovanja, što je u protekloj godini, rezultiralo ostvarenjem dobiti, koja nakon oporezovanja i umanjenja za odložena poreska sredstva na dan 31.12.2015. iznosi 122.779.675,96 dinara, odnosno 1.009.484,61 evra.

“Kao privrednici koji rade u interesu svojih klijenata, prilikom ulaganja sredstava na finansijskom tržištu, UNIQA poštuje načela sigurnosti uloženih sredstava i  raznolikosti ulaganja u cilju smanjenja rizika i ostvarivanja odgovarajuće profitabilnosti, pridržavajući se smernica koje je propisala Narodna banka Srbije. UNIQA osiguranje je tu da u jednom dužem vremenu pruži sigurnost, poštujući pre svega poverenje svojih klijenata. Iz tog razloga, kompanija UNIQA se opredelila za konzervativnu politiku ulaganja koja garantuje stabilnost u poslovanju u periodima promenljivih ekonomskih kretanja, uz mogućnost ostvarivanja profita”, rekla je Gordana Bukumirić, CEO kompanije UNIQA.

Ukupni rezultati poslovanja u obe kompanije – UNIQA životno i UNIQA neživotno osiguranje, u prvom kvartalu 2016. godine, ukazuju da se trend uspešnog poslovanja nastavlja. O tome najbolje govore sledeće činjenice:

  • Ukupna premija u prvom kvartalu 2016. je za 4,3% veća u odnosu na isti period prošle godine.
  • neživotna osiguranja su povećana za 0,12%.
  • rast životnih osiguranja iznosi 14,54%

najveći rast ostvaren je u privatnom zdravstvenom osiguranju 36,83%, osiguranju opšte odgovornosti 73,55% i robe u transportu 31,92%

Izvor: BIZLife