X

Impresum

IZVRŠNI DIREKTOR

Nataša Popović

natasa.popovic@bizlife.rs

 

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK 

Milovan Miličković

milovan.milickovic@bizlife.rs

 

 

REDAKCIJA:

DIGITAL LIFE

Knez Mihailova 1/II, 11000 Beograd

+381 11 71 52 458

+381 11 71 52 520

redakcija@bizlife.rs

E-mail za sva saopštenja press@bizlife.rs

 

NOĆNI UREDNIK

Aleksandar Mijailović

aleksandar.mijailovic@bizlife.rs

 

LIFESTYLE UREDNIK

Nada Veljković

nada.veljkovic@bizlife.rs

CONTENT MANAGER

Bojana Milovanović

bojana.milovanovic@bizlife.rs

 

PROJECT MANAGERS:

Sunčica Perić

suncica.peric@bizlife.rs

Danica Stupar

danica.stupar@bizlife.rs

Milica Jovanović

milica.jovanovic@bizlife.rs