Šta je faktoring i koliko je značajan za mala i srednja preduzeća?

PinterestFacebookTwitterShare

Faktoring usluga je pre svega namenjena malim i srednjim preudzećima, kojima pruža veću fleksibilnost i omogućava im uvećanje obima obrtnog kapitala. Prednosti faktoringa u odnosu na konvencionalne oblike finansiranja su brojne. Dobijena finansijska sredstva se ne tretiraju kao kreditna zaduženost (ni u Kreditnom birou, ni u bilansima) čime se ostavlja veći prostor za druga, na primer investiciona zaduženja. Faktoring ne zahteva dodatna sredstva obezbeđenja, obzirom da otkupljeno potraživanje predstavlja i obezbeđenje i konačno, proces naplate potraživanja od kupaca se može prepustiti profesionalcima čime se dodatno štede resursi.

Sberbank Srbija trenutno ima više aktivnih faktoring ugovora, uglavnom sa firmama iz segmenta malih i srednjih preduzeća, pri čemu je najveći uspeh ostvaren sa jednim od najvećih trgovinskih lanaca u zemlji sa kojim je saradnja ostvarena putem obrnutog faktoringa.

Obrnuti faktoring je vrsta faktoringa u kojem banka ugovara sa kupcem roba i usluga finansiranje njegovih dobavljača na bazi preuzetih obaveza iz komercijalnog ugovora između kupca i dobavljača. Sve ovo doprinelo je da Sberbank Srbija postane prepoznata kao značajan učesnik na tržištu faktoringa.

Sberbank Srbija je od drugog kvartala ove godine kada je potpisala prvi ugovor o faktoringu zaključno sa oktobrom 2016. godine ostvarila promet u vrednosti od 2,415,013,501.65 RSD i time se pozicionirala kao jedan od važnih pružilaca ove usluge na tržištu Srbije.

Advertisement