APOS: Odložite veće kupovine do 21. septembra

Pridružite se poslovnoj zajednici od 20000 najuspešnijih i čitajte nas prvi

  APOS: Odložite veće kupovine do 21. septembra

  Asocijacija potrošača Srbije (APOS) preporučuje potrošačima da velike izdatke ili ugovore, odlože za period posle 21. septembra, kada počinje primena novog Zakona o zaštiti potrošača, jer se nove odredbe odnose isključivo na kupovinu od dana primene.

  Novi zakon predviđa da rok za odgovor trgovca potrošaču, na izjavljenu reklamaciju bude osam dana, a rok za rešavanje reklamacije koju je trgovac usvojio ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, računajući od datuma podnošenja reklamacije.

  Ukoliko se nesaobraznost robe ili usluge javi u prvih šest meseci, potrošač ima pravo da zahteva da se ona otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili izjavom da raskida ugovor, navodi se u saopštenju APOS.

  Popravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača, a nemogućnost potrošača da dostavi ambalažu robe prodavcu, neće moći da bude uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

  Predložene su posebne kaznene odredbe za trgovca koji reklamaciju ne reši u roku i na način sa kojima se potrošač saglasio. Trgovci će biti u obavezi da vode posebnu evidenciju o primljenim reklamacijama, a koja će sadržati sve neophodne elemente iz kojih se vidi čitav tok dešavanja.

  Oblast usluga od opšteg ekonomskog interesa će biti jasna i precizno definisana u pojmovnom smislu (elektronske komunikacije, snabdevanje električnom energijom, toplotnom energijom, vodom za piće, prevoz putnika u javnom prevozu, odlaganje otpada…)

  Odluke koje donose trgovci kao davaoci usluga, odnosno javna preduzeća, donosiće se nakon mišljenja savetodavnog tela uz saglasnost predstavnika evidentiranih udruženja i saveza udruženja potrošača.

  Davaoci usluga od opšteg ekonomskog interesa biće u obavezi da formiraju posebne komisije za rešavanje reklamacija, a u kojima će svoje mesto imati predstavnici potrošačkih organizacija.

  Pružaoci ovih usluga će moći da obustave pružanje usluge od opšteg ekonomskog interesa, ako potrošač ne izmiri potraživanja u roku od dva meseca od dana dospelosti obaveze.

  Ali, ako potrošač ospori postojanje ili visinu obaveze i nastavi da uplaćuje račune za tekuće obaveze, neće moći da bude isključen sa mreže do okončanja sudskog postupka koji je pokrenuo trgovac i koji za predmet ima obavezu koju je potrošač osporio po osnovu ili visini.

  Novim zakonom definisaće se pojam "kolektivni interes potrošača", a kolektivna zaštita potrošača će se odnositi na sprečavanje nepoštene poslovne prakse i nepravičnih ugovornih odredbi. Ukinuće se sudske takse za potrošačke sporove do vrednosti od 500.000 dinara.

  What's your reaction?

  developed by Premium Factory. | powered by Premium Hosting
  Copyright © 2020 bizlife.rs | Sva prava zadržana.

  MAGAZINE ONLINE