Usvojeno: Jedan šalter i 28 dana za dozvolu - BIZlife

Prijavite se na naš newsletter "PREGLED DANA"

Usvojeno: Jedan šalter i 28 dana za dozvolu

Skupština Srbije usvojila Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgadnji kojim se omogućava da se na jednom šalteru za 28 dana dobiju sve potrebne dozvole, a građevinska dozvola za pet dana.

Do sada je taj rok bio 240 dana. Zakon bi u potpunosti trebalo da počne da se primenjuje od 1. marta, do kada će lokalne samopurave biti osposobljene za primenu tog sistemskog zakona. U drugoj polovini godine biće uvedena i elektronska građevinska dozvola, koja postoji u gotovo svim razvijenim zemljama.

Cilj izmena zakona je ukidanje velikog broja procedura i taksi za dobijanje građevinske dozvole, unapređenje privrednog ambijenta kako bi se privukao što veći broj investitora.

Takođe, izmene bi trebalo da povećaju učešća građevinarstva u bruto domaćem proizvodu sa sadašnjih četiri na sedam odsto u 2017, povećanje ukupnog privrednog rasta i ubrzavanje mnogih investicija i reformi.

Država će preuzeti na sebe prikupljanje dokumentacije i raznih potvrda kako bi se olakšalo investitorima da ne bi morali da idu po raznim šalterima institucija, preduzeća i ministarstava za razne saglasnosti.

Postupak pribavljanja dokumentacije za gradnju će se sprovoditi u objedinjenoj proceduri, na jednom mestu, od izdavanja lokacijske do upotrebne dozvole. Takođe, uvodi se pojam finansijer – lice koje pored investitora ima pravo u postupku. Investitor uz zahtev prilaže idejno rešenje budućeg projekta.

Upotrebna dozvola se izdaje u roku od pet dana i dostavlja se investitoru i nadležnom građevinskom inspektoru. Izmenama Zakona gradovi će morati da imaju glavnog gradskog urbanistu koji će koordinisati poslove oko gradnje. Ukinut je koncept plana, a novina je i rani uvid u planska dokumenta.

Takođe, Ministarstvo će utvrditi kriterijume i maksimalni iznos do kojeg će se plaćati doprinos za uređenje građevinskog zemljišta koji će naplaćivati lokalne samouprave. Ministarstvo će utvrditi i na koliko rata će moći da se plati.

Utvrđuje se maksimalni iznos doprinosa – osnovica je prosečna cena kvadrata stana u novogradnji, a najviša stopa je 15 odsto. Lokalna samouprava utvrđuje koeficijent prema zonama i nameni objekata tako da raspon ne može biti već od jedan prema šest.

Izmene zakona prediviđaju da će svi koji su tokom privatizacije stekli pravo korišćenja na građevinskom zemljištu moći da grade, što do sada nisu mogli. Sva podzakonska akta za sprovođenje novog zakona biće doneta do 15. februara.

Zakon ne reguliše pitanje konverzije prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu i to će biti regulisano posebnim zakonom koji će biti donet iduće godine.

Potvrđeni zajmovi  od EBRD za sanaciju poplava i digitalizaciju

Poslanici Skupštine usvojili su i zakone kojima se potvrđuju dva sporazuma o zajmu između Srbije i Svetske banke za obnovu i razvoj, za hitnu sanaciju posledica od poplava i Ugovora o garanciji za prelazak sa analognog na digitalni signal, ukupne vrednosti 251,48 miliona evra.

Zajam kod Svetske banke od oko 227,5 miliona evra namenjen za sanaciju od poplava ima rok otplate 30 godina sa grejs periodom od devet godina, a kamata je ispod jedan odsto.

Kredit kod EBRD za finansiranje digitalizacije iznosi 24 miliona evra, rok otplate je deset godina, grejs period dve godine i ta sredstva moraju da budu utrošena do 31. marta 2016. godine.

Zajam od EBRD omogućiće završetak procesa digitalizacije televizijskog signala do 17. juna 2015. godine, a provobitni rok je bio ova godina. Neće biti potrebe da se povuče sav novac od 24 miliona evra, već maksimalno 14,5 miliona evra zbog pada vrednosti opreme.

What's your reaction?

developed by Premium Factory. | powered by Premium Hosting
Copyright © 2020 bizlife.rs | Sva prava zadržana.

MAGAZINE ONLINE