Bata Živojinović o titlovanju

PinterestFacebookTwitterShare

„Oni (Hrvati – prim-aut.) su, dakle, oduvek štitili svoj jezik. Budite uvereni da bi nas titlovali i u vreme bratstva i jedinstva, ali su se plašili da ih ne proglase separatistima. Međutim, pokazali su sada da to jesu. Ma, neka rade šta god hoće, samo neka nas ne diraju.“