Apelacioni sud o smanjenju kazne okrivljenima za ubistvo Tatona

PinterestFacebookTwitterShare

„Po nalaženju Apelacionog suda, u pogledu odluke o kazni, prvostepeni sud je pravilno imao u vidu sve okolnosti koje su od značaja za odmeravanje kazne, ali, za najveći broj okrivljenih, istima nije dao odgovarajući značaj zbog čega je prvostepena presuda u odnosu na ove okrivljene preinačena nalazeći da se i ovako odmerenim kaznama u potpunosti ostvaruje svrha kažnjavanja.“