Kako unaprediti poslovno okruženje u Srbiji?

Piše: Joe Lowther, direktor USAID Projekta za bolje uslove poslovanja

Ekonomski rast i kreiranje novih radnih mesta u Srbiji usporavaju komplikovane i skupe regulatorne procedure sa kojima se suočava privreda. Vlada je uradila malo i nije uložila ozbiljnije napore da privrednicima omogući  predvidljivije i jeftinije poslovno okruženje.

Šta bi trebalo učiniti kako bi se stanje popravilo je prilično jasno. Svako veće udruženje privrednika u Srbiji ima listu neophodnih ključnih reformi, a USAID Projekat za bolje uslove poslovanja održao je set okruglih stolova sa predstavnicima privrede širom Srbije i uradio godišnju anketu sa preko 1000 preduzeća u Srbiji.

Ali decenijsko nedelovanje  dokaz je da postoji nedostatak razumevanja kako sprovesti te ključne reforme.  Rešenje je u unapređenju upravljanja (menadžmenta) i unapređenju komunikacije. Vlada treba da se fokusira na prioritetne reforme, onda otvoreno iznese akcioni plan, rokove i odgovorne osobe za sprovođenje. Tako bi imenovana odgovorna lica za sprovođenje pojedinačnih reformi bila odgovorna  državnom rukovodstvu, medijima, predstavnicima privrede i građanima. Stručnom osobama treba poveriti specifične zadatke sa tačno utvrđenim rokovima, a IT i jednostavne upravljačke alate treba koristiti za praćenje uloženih napora, pravca i rezultata rada. 

Nekada, interesne grupe unutar ili van Vlade blokiraju reforme, jer im ide u korist status quo.  To može da se izbegne samo uz veću transparentnost i imenovanjem odgovornih osoba. Samo tako oni koji odlažu, koče ili usporavaju reforme mogu biti lakše prepoznati i adekvatno sankcionisani. To se može primeniti i na slučaj Zakona o radu gde se čini da su sve dosadašnje Vlade strahovale da izmene Zakon o radu iz davne 2005, a jasnije komuniciranje Vlade bi pomoglo da se neutrališu, nekad i neistinite izjave sindikata i ostalih interesnih grupa.