X
  • English
X

Moj ugao

Moj ugao

Novogodišnja prevara

Piše: Milenko Vasović Nekoliko mojih poznanika godinama kupuje jelke sa busenom ali im se, kada ih kasnije zasade, nikad ne prime. Čudili