6 ekonomskih preporuka za Srbiju

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Predstavnici zemalja članica EU, Zapadnog Balkana i Turske, Evropske komisije i Evropske centralne banke, kao i predstavnici centralnih banaka zemalja Zapadnog Balkana i Turske, usvojil su danas u Btriselu zajedničke zaključke u kojima su iznete i preporuke za sve zemlje regiona.

U delu koji se odnosi na Srbiju navodi se i šest preporuka.

Srbiji se, kao prvo, ukazuje se na potrebu da srednjoročno izbalansira budžet i usvoji kredibilan i obavezujući sistem fiskalnih pravila.

Kao drugo, ističe se potreba povećanja kapitalnih investicija i razvijanja jedinstvenog sistema njihovog planiranja bez obzira na izvor finansiranja.

Treća preporuka za Srbiju je da monetarna politika treba da vodi ostvarivanju planirane inflacije, dok je istovremeno potrebno nastaviti primenu strategije za smanjenje nenaplativih kredita, kao i okončati privatizaciju preostalih državnih banaka, ali uz dalje podsticanje većeg korišćenja domaće valute.

Kao četvrto, Srbija treba da poveća investiranje u energetski sektor, a da paralelno uz to poveća i energetsku efikasnost, kao i da okonča razdvajanje i restrukturiranje vodećih preduzeća iz te oblasti.

Od Srbije se očekuje i da usvoji novu industrijsku strategiju, da uskladi instrumente subvencija sa pravilima državne pomoći, da učini predvidivim parafiskalne namete, kao i fitosanitarnu kontrolu na granicama.

Šesta preporuka je da je potrebno smanjenje poreza i doprinosa na najniže plate, uključivanje nezaposlenih u aktivne mere tržišta rada, uključivanje relevantnih institucija u razvoj dualnog obrazovanja, kao i borba protiv neprijavljenog rada.

Izvor: Beta

Foto: Pixabay