Medijska kuća Digital life postala članica Saveta za štampu

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Savet za štampu

Medijska kuća Digital life, kao izdavač BIZLife magazina i vlasnik BIZLife portala, postala je članica Saveta za štampu.

Savet za štampu je nezavisno, samoregulatorno telo koje okuplja izdavače, vlasnike štampanih, onlajn medija i novinskih agencija i profesionalne novinare.

Osnovan je da bi pratio poštovanje Kodeksa novinara Srbije u štampanim i onlajn medijima, kao i u novinskim agencijama i rešavao žalbe pojedinaca i institucija na sadržaje tih medija.

U nadležnosti Saveta je i medijacija između oštećenih pojedinaca, odnosno institucija, i redakcija, kao i iznošenje javnih opomena za kršenje etičkih standarda utvrđenih Kodeksom novinara Srbije.

Savet za štampu se bavi i edukacijom za postupanje u skladu sa Kodeksom novinara i radi na jačanju uloge medija u Srbiji.

Izvor: BIZLife

Foto: Savet za štampu