Najveći napredak zemalja zapadnog Balkana – nova radna mesta

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Friends of Europe

Generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju (RCH) Goran Svilanović izjavio je u Dubrovniku da su zemlje zapadnog Balkana postigle najveći napredak u otvaranju novih radnih mesta, dodajući da ih je do sada u regionu otvoreno 400.000, od čega najveći broj u Srbiji.

Svilanović je rekao na konferenciji za novinare posle usvajanja godišnjeg izveštaja o primeni strategije “Jugoistočna Evropa 2020”, da su zemlje zapadnog Balkana postigle raznolik napredak u ispunjenju njenih ciljeva.

U izveštaju se navodi da Srbija predvodi region po broju otvorenih radnih mesta i broju visokoobrazovanih mladih ljudi koji dolaze na tržište rada, da je na zadovoljavajućem nivou po privlačenju direktnih stranih investicija, ali da je percepcija o efikasnosti vlade niska, rekao je Svilanović.

Svilanović je naglasio da je napredak u ispunjenju ciljeva strategije raznolik i da variraju od zemlje do zemlje. Neravnomernost napretka najbolje se vidi u cifri od 400.000 radnih mesta, od čega je 300.000 ostvareno u Srbiji, a ostatak u ostalih pet zemalja.

Prema njegovim rečima, od 11 ciljeva koje su ministri ekonomije zemalja regiona usvojili 2013. godine ispunjena su dva – trgovinski balans i broj visokoobrazovanih mladih koji dolaze na tržište rada.

“Jedno su cifre koje ja mogu da predstavim kao prosek regiona – šest ekonomija u procesu pridruživanja, odnosno ono što mi zovemo Zapadni Balkan. Neki od tih ciljeva su ostvareni na regionalnom nivou, ali kada vi pogledate vašu zemlju nisu jednako ostvareni rezultati”, kazao je generalni direktor RCH.

Istakao je da su neki od brojeva jako veliki, ali da su u stvari vezani za jednu ili dve zemlje.

Jedan od ciljeva koji realno mogu da se ispune do 2020. je povećanje broja zaposlenih, čemu u prilog govori 400.000 otvorenih radnih mesta u zemljama regiona u poslednjih pet godina, rekao je on.

Svilanović je kazao da region dobro stoji u cilju korišćenja obnovljive energije, ali to je zahvaljujući činjenici da u Albaniji i Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori zbog bogastva vodom brojke stoje jako dobro, ali to nije slučaj u Srbiji koja nije ni blizu ispunjenja cilja.

Što se tiče ispunjenja cilja o privlačenju stranih investicija najbolje stoje Crna Gora, zatim Srbija, potom Makedonija, dok u drugim zemljama investicije stagniraju, rekao je Svilanović.

Prateći merilo Svetske banke o percepciji efikasnosti vlada u zemljama regiona taj cilj je takođe blizu ostvarenja.

Cilj koji nije blizu ispunjenja je trgovina unutar regiona Zapadnog Balkana.

“To je indikacija ukupnog pada trgovine na globalnom tržištu zbog krize. Trgovina je ukupno pala, pala je i u regionu. Nemamo ohrabrujuće podatke. Nije dovoljno intenzivirana trgovina unutar regiona”, rekao je generalni sekretar RCH.

Kako je naveo pitanje stranih direktnih investicija je takođe problematično i u toj oblasti je ispunjena samo jedna trećina zacrtanog cilja do 2020. godine.

Generalni sekretar Rč-a će u četvrtak, zajedno sa hrvatskom ministarkom spoljnih i evropskih poslova Marijom Pejčinović Burić kopredsedavati sastankom ministara spoljnih poslova Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP).

Taj Proces pokrenut je 1996. godine sa ciljem da se jugoistočna Evropa transformiše u region stabilnosti, bezbednosti i saradnje u skladu sa evropskim integracionim tokovima kroz unapređenje međusobnog dijaloga i saradnje.

Članice SEECP-a su Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Makedonija, Moldavija, Rumunija, Srbija, Slovenija i Turska.

Izvor: Beta

Foto: Friends of Europe