NBS snižava ciljanu stopu inflacije

Narodna banka Srbije (NBS) danas je najavila da će u saradnji sa Vladom Srbije sniziti ciljanu stopu inflacije do 2018. godine počevši od 2017. sa četiri odsto, sa odstupanjem plus ili minus 1,5 procenata, na tri odsto, sa odstupanjem plus ilu minus 1,5 odsto.

Kako je objašnjeno, glavni razlog za sniženje cilja je znatno popravljanje makroekonomskih pokazatelja i izgleda Srbije za naredni period, pre svega održivo smanjenje spoljne i unutrašnje neravnoteže, kao i rizika ulaganja u Srbiju.

„Dobro odmerene mere monetarne politike i puna koordinacija sa merama fiskalne politike, uz odlične rezultate fiskalne konsolidacije, opredelili su da inflacija u Srbiji u protekle tri godine bude na niskom i stabilnom nivou koji je uporediv sa razvijenim zemljama i konzistentan s novim ciljem“, navodi se u saopštenju NBS.

Dodaje se da je važan razlog za promenu cilja pad inflacionih očekivanja finansijskog sektora i privrede.

„Snižena inflaciona očekivanja, koja su već duži period relativno stabilna, potvrda su većeg kredibiliteta monetarne politike NBS. U roku kraćem od godinu dana inflacija u Srbiji snižena je za više od 10 procentnih poena – sa 12,8 odsto, koliko je iznosila u januaru 2013. godine, na 2,2 odsto u oktobru 2013. godine, nakon čega se kretala na nivou oko i ispod donje granice ciljanog koridora“, istakla je centrala banka.

Finansijski sektor i privreda očekuju da će se inflacija u naredne dve godine kretati izmedju dva i tri odsto, što je u okviru granica novog cilja NBS.

NBS je navela da bi rast regulisanih cena trebalo da ostane relativno nizak u narednom periodu, zahvaljujući opredeljenju Vlade Srbije da neracionalnosti u poslovanju javnih preduzeća rešava prvenstveno smanjenjem troškova poslovanja, a ne, kao ranije, poskupljenjima robe i usluga tih preduzeća.

„Sniženje cilja potvrdjuje rešenost i NBS i Vlade da Srbija ostane u grupi evropskih zemlja s niskom i stabilnom inflacijom. Time se dodatno smanjuje neizvesnost u poslovanju preduzeća i popravlja investiciona klima. Smanjenje cilja može da podstakne i pad dugoročnih kamatnih stopa na dinare, kao i veću upotrebu dinara u finansijskom sistemu, a time i smanjenje troškova i valutnog rizika kod finansiranja dugoročnih potreba privrede, stanovništva i države“, procenila je NBS.

Izvor: Beta