Šta je država uradila PROTIV bespravne gradnje na Savi?

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: BIZLife

Savet Vlade Srbije za borbu protiv korupcije ocenio je da bespravna gradnja na Savskom nasipu u Beogradu nije obustavljena i da resorna ministarstva ne štite građane od posledica bespravne gradnje, niti priobalje.

Savet je ocenio da Ministarstvo građevinarstva saobraćaja i infrastrukture ne štiti građane od posledica bespravne gradnje, kao i da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ne štiti priobalje, što je dužno prema Zakonu o vodama.

U pismu ministarstvima građevinarstva, poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao i Republičkom geodetskom zavodu, navedeno je da je Savet obavezan da utvrdi “da li u radu državnih organa postoji ozbiljna sumnja na sistemsku korupciju, kao i da li su zakonske obaveze regulisane tako da su dovoljne da se spreči bespravna gradnja i da se zaštite priobalja, područja nasipa, vodnog i poplavnog zemljišta”.

Zbog toga je od tih nadležnih institucija zatraženo da dostave određene podatke i dokaze iz kojih će se utvrditi šta su ministarstva uradila “ako su imala prijavu o tako velikoj bespravnoj gradnji u Beogradu”, objavljeno je na sajtu Saveta za borbu protiv korupcije.

U dopisu se od tih institucija traži da odgovore da li imaju prijave da je ugroženo priobalno područje i ukoliko postoji prijava da je na tom području izgrađeno 300 kuća, da li je urađen inspekcijski nadzor u kome je konstatovano zatečno stanje.

Savet je pitao šta su uradila resorna ministarstva, ukoliko je na licu mesta konstatovano da je bilo bespravne gradnje.

Da li je Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture utvrdilo bespravnu gradnju i šta je uradilo da se otklone posledice bespravne gradnje, da li je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvdilo da li je takvom gradnjom povređena zaštita vodotokova i vodoizvorišta i šta je uradilo da zaštiti priobalje, pita Savet u dopisu.

Savet je želeo da zna i šta je Ministarstvo za zaštitu životne sredine uradilo da se zaštiti ekologija tog kraja, naročito ako se radi o području u kome nema kanalizacije, a postoje vodoizvorišta i u kome se nalaze novobeogradski blokovi u kojima, prema procenama, živi oko 100.000 ljudi.

Savet je pitao i kako je moglo doći do takve bespravne gradnje na zaštićenom području, ko su lica koja su vršila krivična dela bespravne gradnje, zašto nadležna ministarstva nisu sprovodila svoju zakonsku dužnost u zaštiti građana od bespravne gradnje u zaštićenom području i šta treba da se preduzme da se građanima omogući život dostojan čoveka.

Posebno je potrebno utvrditi da li je u Katastru došlo do uknjižbe priobalnog zemljišta u privatno vlasništvo, čije, i po kom osnovu, navedeno je u dopisu Saveta za borbu protiv korupcije.

Izvor: N1, Beta

Foto: BIZLife