Za godinu dana Srbija IZGUBILA 37.000 stanovnika

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: BIZLife

Procenjen broj stanovnika u Republici Srbiji u 2019. godini je 6.945.235, što je za oko 37 hiljada stanovnika manje u odnosu na godinu ranije, saopštio je Republički zavod za statistiku (RZS).

Nastavljen je trend depopulacije, što znači da je i stopa rasta stanovništva, u odnosu na prethodnu godinu, negativna i iznosi -5,4 odsto.

Istovremeno, proces demografskog starenja stanovništva manifestuje se niskim i stalno opadajućim učešćem mladih i visokim i kontinuirano rastućim udelom starih u ukupnom stanovništvu. Broj stanovnika u 2019. godini, u odnosu na prethodnu, smanjen je za nešto više od 37 hiljada.

Prema podacima za Republiku Srbiju u 2019. godini, udeo lica starih 65 i više godina iznosi 20,7 odsto, a mlađih od 15 godina ima 14,3 procenata.

U periodu 2002–2019. broj stanovnika Srbije kontinuirano opada. Posmatrano na regionalnom nivou, jedino Beogradski region beleži rast broja stanovnika, dok je najizraženiji pad u Regionu Južne i Istočne Srbije.

Osim promene u ukupnom broju stanovnika, evidentna je i promena u starosno-polnoj strukturi stanovništva, koja se najbolje uočava na starosnoj piramidi. U 2002. godini, kod oba pola je najzastupljenija populacija starosne dobi 45–49 god, dok je u 2019, u ukupnoj populaciji, najveći udeo muškaraca starih 40–44 god. i žena 65–69 god.

U periodu 2002–2019. udeo lica mlađih od 15 godina je smanjen sa 16,1 na 14,3 posto, dok je istovremeno udeo starih (65 i više godina) povećan sa 16,6 na 20,7 procenata. Učešće ženskog fertilnog stanovništva (15–49 godina) u ukupnom stanovništvu u istom periodu je smanjeno za 2,4%.

Ovakvi trendovi utiču i na smanjenje učešća stanovništva radnog uzrasta (15–64) u ukupnoj populaciji, sa 67,3% 2002. na 65,0% 2019. godine.

U istom vremenskom intervalu, prosečna starost stanovništva je porasla za tri godine, sa 40,2 na 43,3 godine.
Stanovništvo po tipu naselja

Prema procenama stanovništva po tipu naselja, u Srbiji preovlađuje gradsko stanovništvo (61,0%). Posmatrano po polu, 51,3% populacije čine žene (3.561.503), a 48,7% muškarci (3.383.732).

Procene su zasnovane na rezultatima statistike prirodnog kretanja i unutrašnjih migracija stanovništva, navodi se u saopštenju.

Izvor: BIZLife

Foto: BIZLife