BIZLife lista “30 ispod 30”: Marija Miljković, nauka (VIDEO)

PinterestFacebookTwitterShare

Marija Miljković je rođena 1988. godine u Leskovcu. Osnovne i master studije je završila na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Od 2013. godine je zaposlena u Laboratoriji za molekularnu mikrobiologiju, Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI), Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Karakterizacija AggLb agregacionog faktora soja Lactobacillus paracasei subsp. paracasei BGNJ1-64” odbranila je 2016. godine na istom fakultetu. Dobitnik je nagrade Fondacije „Goran Ljubijankić” za najbolje master radove i doktorske disertacije iz oblasti molekularne biologije. Tokom 2015. godine, zahvaljujući FEMS (Federation of European Microbiological Societies) stipendiji, boravila je u laboratoriji dr Vittorio Venturi (Bacteriology group, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology) u Trstu. Kao dobitnik stipendije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za postdoktorsko usavršavanje u inostranstvu, tokom 2017. godine boravila je u laboratoriji dr Muriel Thomas (Micalis, National Institute for Agricultural Research) u Parizu. Dobitnik je nacionalne stipendije za 2018. godinu – „Za žene u nauci” u Srbiji, podržane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO i  L’Oréal Balkan. Član je Udruženja mikrobiologa Srbije, Američkog društva za mikrobiologiju i Srpskog društva za molekularnu biologiju. Marija obavlja dužnost mladog ambasadora Američkog društva za mikrobiologiju u Srbiji. Do sada je objavila 17 radova, dok je na međunarodnim kongresima prezentovala 13 saopštenja. Trenutno se bavi istraživanjima koja imaju za cilj identifikaciju i karakterizaciju novih antimikrobnih molekula sa inhibitornim dejstvom na patogene bakterije, kao i izučavanje mehanizma njihovog dejstva.

Motivacija

“Svaki novi projekat, pa i svaki radni dan u laboratoriji je priča za sebe, što ovaj posao čini dinamičnim, uzbudljivim i lepim. U težnji da ostvarite zadate ciljeve, stalno započinjete nešto drugačije, gde ne znate šta vas čeka i vlada neizvesnost i iščekivanje… Upravo, kada se ta želja za istraživanjem, usvajanje znanja i ljubav prema poslu ukrste, dovoljno jak pokretač pronalazite sami u sebi.”

Podrška

“Moja najveća podrška su porodica i prijatelji koji su sa mnom proživljavali sve uspone i padove proteklih godina. Takođe, ogromnu podršku pružio mi je dr Milan Kojić, mentor moje doktorske disertacije i rukovodilac naučnog projekta na kojem sam zaposlena u IMGGI, kao i svi članovi Laboratorije za Molekularnu mikrobiologiju. Veoma je važno da kao mladi istraživač na početku karijere, imate mogućnost da dobijete sugestije tokom planiranja i izvođenja eksperimentalnog dela i pisanja naučnih radova, od kolega iza kojih stoji ogromno iskustvo i veliki broj publikacija.”

Cilj

“U skorije vreme planiram da odem na usavršavanje u inostranstvu, a potom želim da nastavim da se bavim ovim poslom u našoj zemlji na način koji će omogućiti da dam najbolje od sebe.”


Izvor: BIZLife magazin