Metro razmatra povlačenje s pojedinih tržišta

U Metro Grupi razmišljaju o povlačenju s tržišta Bugarske, Egipta, Japana i Kazahstana.

Veruje se kako Metro na ovaj način želi da prikupi sredstva za ulaganja na domicilnom, nemačkom tržištu gde mu je poslovanje otežano.

Kompanija se nada da će ubrzati tempo transformacije u domaćem poslovanju. Daljnje promene su planirane unutar top menadžmenta, a promene u asortimanu prvenstveno će se odnositi na neprehrambenu robu.

Glavni naglasak biće stavljen na ispunjenje zacrtanih ciljeva te će se osnovati zasebni odsek za realizaciju ciljeva i multi-kanalnu prodaju.