Philip Morris u Srbiji: Decenija zajedničke priče

PinterestFacebookTwitterShare

Philip Morris je najveći domaći proizvođač cigareta u Srbiji. Deo je velike multinacionalne porodice Philip Morris International, vodeće duvanske kompanije u svetu. Ove godine kompanija slavi 10 godina uspešnog poslovanja u Srbiji. Philip Morris je najveći američki investitor u Srbiji do sada sa više od 800 miliona dolara uloženih u modernizaciju fabrike, proizvode i ljude.

Philip Morris je veoma ponosan na posvećenu i efikasnu organizaciju koju je izgradio u Srbiji tokom protekle decenije. Kompanija direktno zapošljava više od 1.000 ljudi širom Srbije, a njihov predan rad i energija su ključne komponente uspeha kompanije.  Upravo su efikasnost organizacije i modernizacija fabrike оsigurali ne samo оdrživоst prоizvоdnjе u Srbiji i uspeh na domaćem tržištu, već i izvoz proizvoda sa oznakom „Made in Serbia” širom sveta.

Odgovorno poslovanje, uspostavljanje međunarodnih standarda i dobrih poslovnih praksi je ono što velike međunarodne kompanije kao što je Philip Morris donose lokalnom tržištu i čine ga konkuretnijim i spremnijim za međunarodnu tržišnu utakmicu. Philip Morris sarađuje sa preko 530 domaćih dobavljača, preko 600 registrovanih poljoprivrednih domaćinstava kao i 14.000 maloprodavaca sa preko 22.500 objekata. Time kompanija utiče ne samo na razvoj lokalne ekonomije i zapošljavanje velikog broja ljudi, već i širenje standarda i poslovnih praksi kroz celokupan proizvodno-prometni lanac duvanske industrije. Philip Morris kontinuirano radi na dizanju kapaciteta i pružanju podrške svojim dobavljačima i poslovnim partnerima kako bi im pomogla da što bolje razviju svoje poslovanje. 

Kaо јеdan оd prvih i naјvеćih stranih invеstitоra u Srbiјi, Philip Morris je оtvоrеn u nastojanju da pоdеli svоје pоzitivnо iskustvо pоslоvanja u Srbiјi sa nоvim i pоtеnciјalnim invеstitоrima, i na taj način pоdrži napоrе državе da privučе nоvе invеsticiје kоје bi pоmоglе еkоnоmski razvoj zеmlје.

Philip Morris takođe ulaže značajna sredstva i mnogo energije u realizaciju projekata koji imaju za cilj da na veoma konkretan način pomognu rešavanje nekih od ključnih društvenih problema i mogu da podstaknu razvoj zajednice. U proteklih 10 godina kompanija je uložila 14 miliona dolara u više od 100 inicijativa za razvoj zajednice. Na ovom polju Philip Morris ima dva strateška prioriteta.  Prvi je podrška malom i porodičnom preduzetništvu kroz program „Pokreni se za posao“(www.pokrenisezaposao.rs) . Cilj programa je da se kroz samozapošljavanje omogući stvaranje novih radnih mesta  širom Srbije. U protekle tri godine ovaj program je pomogao osnivanje 160 malih preduzeća u kojima je zaposleno više od 600 ljudi. Sva ova preduzeća još uvek uspešno posluju, a tokom 2013. broj pokrenutih malih biznisa povećaće se za još 110 malih preduzeća koja će biti osnovana zahvaljujući ovom programu.

Drugi prioritet je podrška obrazovanju, kako bi se mladim ljudima pružila mogućnost da se razviju u buduće  lidere društva, ali i kako bi se motivisali da ostanu u zemlji i aktivno doprinesu njenom razvoju. Ovaj program nosi naziv „Pokreni se za budućnost", a zahvaljujući njemu Philip Morris je prepoznao i nagradio preko 1.000 studenata u proteklih 9 godina, kako kroz pojedinačne stipendije, tako i kroz realizaciju inovativnih projekata studenata koji su znatno doprineli unapređenju kvaliteta života u Nišu.

Osvrćući se na proteklih deset godina, Philip Morris ima mnogo toga čime može da se ponosi – ljude, modernu fabriku, odgovorno poslovanje i projekte koji su promenili izgled zajednice. A ovo je tek početak, jer kompanija Philip Morris nastavlja zajedničku priču sa svim svojim partnerima u Srbiji.