Novi kreditni proizvod iz Eurobank

Ponuda Eurobank stanovništvu od danas je bogatija za inovativni proizvod – Dozvoljeni PLUS, koji objedinjuje osobine kredita, dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu i platne kartice.

Dozvoljeni PLUS je moderan revolving kredit koji korisnicima stavlja na raspolaganje odobreni iznos gotovine, ali se kamata plaća samo za iskorišćene iznose i za vreme korišćenja. Pored toga, debitna kartica je povezana sa odobrenim limitom  i na taj način klijent može da raspolaže  novcem u svakom trenutku.

"Eurobank je na tržištu plasirala kredit višestruke namene prilagođen potrebama svojih klijenata, koji raspoloživi novac mogu da koriste kada i koliko žele, do visine odobrenog limita. Dozvoljeni PLUS omogućava veliku fleksibilnost, pošto ne zahteva dolazak u ekspozituru kada je potrebna dodatna gotovina," istakao je Vladan Vilotijević, direktor razvoja u Sektoru za poslovanje sa stanovništvom Eurobank.

Svi zainteresovani građani savete o „dozvoljenom PLUSU“ mogu dobiti u bilo kojoj od 100 Eurobank ekspozitura širom Srbije, koji će ih voditi kroz ceo proces oko izdavanja kredita i prikupljanja neophodne dokumentacije. Pored toga, klijenti dodatne informacije mogu dobiti besplatnim pozivom na korisnički servis EuroPHONE 0800 1111 44.