X
  • English
X

Banke

Da li štedeti u dinarima ili devizama?

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Atmosfera istorijski niskih kamatnih stopa na štednju (a i na kredite) ostavlja u magli realan iznos para koliko ko kome treba da plati. Nismo još došli do situacije da plaćamo banci da nam čuva pare niti da banka plati da ih uzmemo, a da li ćemo – ne znamo.

Da je ovo i dalje siguran teren (bez obzira na klizave kamatne stope), pokazuje i činjenica da je veliki broj ljudi poverio svoju štednju bankama u ukupnom iznosu od 750 milijardi dinara (izvor:  Bankarski sektor u Srbiji – Izveštaj za III tromesečje 2017. Narodna Banka Srbije). Devizna štednja je dominantna sa 95%, od čega najdominantnija valuta EUR kao i period oročenja do 3 meseca.

Štedeti dinare ili devize? Pored velike razlike u kamatnim stopama, postoji još jedna olakšica za štednju u dinarima. Ako je cilj kratkoročan, a dinar stabilan u odnosu na evro, niska  stopa inflacije i uzimajući u obzir da nema oporezivanja prihoda od kapitala od 15% na kamatu na dinarsku štednju, a da su istovremeno kamatne stope na dinare veće od uloga u devizama onda se štednja u dinarima  isplati i to 3 puta više:

Oročenje na 12 meseci Kamatna  stopa na 12 meseci  

Neto iznos kamate u eur

 

20.000 eur u eurima 1,5% 255
20.000 eur u dinarima 4% 800

 

Ako se oročava na duži rok, postoje i povoljne ponude za deviznu štednju koje nisu standardne, primer  stepenasta štednja.

 

Oročenje na 25 meseci Kamatna  stopa na 12 meseci Neto iznos kamate u eur
 

20.000 eur u eurima

2,2% 779

 

Pored toga koliko se zaradi važna je i mogućnost raspolaganja novcem i pre isteka perioda oročenja i to pod kojim uslovima (da li ima ili nema penala, kolika se kamatna stopa obračunava u tom slučaju, kada je to moguće), kao i koliki je minimalan iznos uloga na koji se ponuda odnosi.

Povezane vesti

Izvor: Uporedi i uštedi

Foto: Pixabay

Komentari 1

  1. mare

    samo u btc