Imate neki prigovor? Od danas ćete lakše komunicirati sa svojom bankom

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Narodna banka Srbije usvojila je propise koji bi trebalo da omoguće bolju zaštitu svim korisnicima bankarskih suluga.

Narodna banka Srbije je 10. januara 2019. godine usvojila Odluku o postupku po prigovoru i pritužbi korisnika finansijskih usluga i Odluku o postupku po prigovoru i pritužbi pravnog lica. Ovi propisi danas  stupaju na snagu.

Novim odlukama se unapređuje  zaštita prava i interesa fizičkih i pravnih lica, rečeno je za BIZlife u Narodnoj banci Srbije.

Obaveza banaka je  da omoguće podnošenje prigovora preko svoje internet prezentacije, i to već na njenoj naslovnoj stranici, kao i da u delu svoje internet prezentacije koji se odnosi na prigovore postavi obaveštenje sa opštim informacijama o postupku zaštite prava korisnika.

Za finansijske usluge na daljinu sada je obavezno omogućavanje podnošenje prigovora i istim sredstvom komunikacije koje je bilo korišćeno za zaključivanje konkretnog ugovora na daljinu (npr. ako koristi mobilno bankarstvo onda putem mobilnog telefona u okviru odgovarajuće aplikacije).

Radi povećanja stepena pravne sigurnosti klijenata banke će ubuduće biti dužne u svakom pojedinačnom slučaju da izdaju potvrdu o prijemu prigovora, umesto samo po izričitom zahtevu podnosioca prigovora, što je do sada bio slučaj. Time se klijentima olakšava eventualno dokazivanje ako žele da nastave postupak podnošenjem pritužbe Narodnoj banci Srbije ili pred sudom, pri čemu ova potvrda za prigovore podnete elektronskim putem ili usmeno mora da sadrži i najvažnije elemente podnetog prigovora.

Omogućeno je i jednostavnije podnošenje pritužbe, time što su precizno navedeni elementi koje bi pritužba Narodnoj banci Srbije trebalo da sadrži i dokumentacija koja se dostavlja uz tu pritužbu. Očekuje se i doprinos većoj efikasnosti postupka po pritužbi pred Narodnom bankom Srbije, jer je preciziran tok tog postupka i izričito je uređena mogućnost elektronske komunikacije Narodne banke Srbije s bankama i drugim davaocima finansijskih usluga u tom postupku ‒ čime će biti ubrzan sam postupak i olakšano dostavljanje dokumentacije između učesnika postupka.

Izvor: BIZLife

Foto: Pixabay