Kako odabrati pravi kredit?

PinterestFacebookTwitterShare

Odluku o zaduživanju nikada nije lako doneti. „Živimo u ekonomskim okolnostima u kojim već mogućnost dobijanja kredita predstavlja razlog za zadovoljstvo, te se ne obraća pažnja na obaveze koje preuzimamo ugovorom o kreditu“, skreće pažnju Zorica Bošković, rukovodilac Odeljenja upravljanja proizvodima Piraeus banke.

Kako navodi naša sagovornica, pre svega je važno da razumemo uslove zaduživanja. „Ukoliko nam nije jasno značenje nekih pojmova ili uslova koji su nam predstavljeni, neophodno je tražiti pomoć ličnog bankara koji je u obavezi da razjasni sve nejasnoće i odgovori na sva pitanja. Neophodno je dobro pročitati i razumeti sva prava i obaveze koje preuzimamo ovim ugovorom, kao što je prebacivanje  zarade, do kog datuma se izmiruje rata kredita, ali i prava i obaveze banke.“

Koji kredit izabrati?

Ukoliko razmišljate o uzimanju kredita, uvek morate imati u vidu za koju namenu su vam sredstva neophodna, i to je prvi korak u selekciji kredita po vašoj meri.

Za finansiranje tekuće likvidnosti na raspolaganju su vam keš krediti, ako je neophodno da konsolidujete dugovanja za to služe krediti za refinansiranje, ako kupujete robu na raspolaganju vam je čak više vrsta kredita. Sledeći bitan korak je pregled banaka koje nude vrstu kredita koji vam odgovara, prikupljanje svih uslova kreditnih aranžmana, nakon čega poređenjem uslova svih banaka donosite odluku o kreditu.

Ukoliko vam je neophodna gotovina izbor pada na keš kredit. Kako nam  objašnjava Zorica Bošković, prilikom odobrenja ovog kredita banka ne proverava namenu u koju će biti utrošena sredstva. „U skladu sa tim i maksimalni iznos kredita koje banke izdaju su manji za ovu vrstu kredita, jer se pretpostavlja da je klijentu novac potreban za finansiranje tekuće likvidnosti ili rešavanje nekih sitnih potreba.“ Ukoliko se opredelite za keš kredit, Bošković apostrofira da je jako važno da postoji disciplina i racionalnost u trošenju sredstava.

Kada je keš kredit najbolja opcija?

Keš kredit je dobra opcija kada unapred imate plan kako da uposlite novac koji uzimate od banke, a želite da izbegnete dodatnu dokumentaciju ili troškove u vezi odobrenja kredita. Na primer, kod namenskih kredita neophodno je da priložite dokumentaciju koja opravdava namenu korišćenja sredstava – profakture, ukoliko kupujete robu; potvrda o ostatku duga ukoliko refinansirate kredit itd.

Odabir između kratkoročnog ili dugoročnog kredita je individualna stvar, navodi rukovodilac Odeljenja upravljanja proizvodima Piraeus banke, i ističe da ova odluka najviše zavisi od toga koliku ratu vaš kučni budžet može da izdrži.

„I ovde postoje univerzalne smernice – kratkoročni kredit se obično uzima kada su u pitanju manje sume kredita jer što je kraći rok, rata je veća. Naravno, dobra strana kratkoročnog kredita jeste što će klijent platiti manji iznos ukupne kamate.

Dugoročni kredit se obično uzima za veće sume novca, jer većim periodom otplate smanjujete mesečnu ratu. Naravno, ovo je i skuplja varijanta jer banka obračunava kamatu na duži obračunski period, pa je i veći iznos ukupne kamate koju će klijent vratiti.“

Piraeus banka nudi obe vrste kreditiranja. Trenutno, imaju najbolju ponudu kratkoročnih dinarskih kredita na 12 meseci sa Nepristojno niskom kamatom od svega 4,9% godišnje. Ovakav kredit možete iskoristiti za letovanje, ili da opremite svoje školarce. Dugoročne kredite nude već od 7,9% na godišnjem nivou. Kamate su fiksne i obezbeđuju isti iznos rate sve do kraja otplate kredita.

Ukoliko imate neke nedoumice, Piraeus banka raspolaže sa stručnim i ljubaznim osobljem koje će uvek pronaći najbolje rešenje za svakog klijenta ponaosob. Lični bankar će vam dati kompletan primer kredita: koliko bi iznosila rata na taj period, koliki će biti troškovi i koliki je ukupan iznos koji vraćate na kraju perioda kredita, uzimajući u obzir i kamatu i troškove i glavnicu. Svi ti elementi su transparentno prikazani klijentu u momentu donošenja odluke.

Koji su najvažniji elementi svakog kredita?

Procedure i troškovi

Procedura za dobijanje keš kredita u Piraeus banci je krajnje jednostavna i krediti se odobravaju i isplaćuju istog dana ili u roku od 24 sata. „Dokumentacija je svedena na minimum te klijenti Piraeus Banke, pri podnošenju zahteva za kredit, dostavljaju samo ličnu kartu ili pasoš i potvrdu o zaposlenju i zaradi uz  administrativnu zabranu. Uslugu povlačenja izveštaja Kreditnog biroa preuzima banka.“

Piraeus je takođe sveo na minimum i troškove keš kredita, pa tako klijenti banke snose trošak izveštaja kreditnog biroa koji staje i menica koji su univerzalni na nivou svih banaka, trošak obrade zahteva zavisi od banke do banke, a u Piraeusu se u proseku kreće oko dva odsto. Trošak obrade zahteva inače služi kako bi se pokrili troškovi redovnog poslovanja banke, odnosno angažovanje ljudi oko obrade tog zahteva.

Šta ako dođe do problema u otplati kredita?

Ukoliko dođe do zastoja u otplati kredita taj problem zajedno rešavaju banka i klijent. „U zavisnosti od situacije koja je prouzrokovala docnju u otplati traže se i rešenja:

  • mirovanje u otplati kredita,
  • parcijalna plaćanja rata kredita,
  • aktivacija polise osiguranja kredita, ukoliko ona postoji.

Ukoliko dođe do nemogućnosti redovnog izmirivanja obaveza važno je da se klijent odmah obrati banci kako bi se razmotrila sva raspoloživa rešenja. Time klijent pomaže i sebi, jer se docnja neće prikazati u izveštaju kreditnog biroa i neće ugroziti njegov kreditni rejting prilikom uzimanja novih kredita“, zaključuje Bošković.

 

Izvor: BIZLife