Pirova pobeda: PRAVOSNAŽNA presuda – RASKID CHF kredita i restitucija u RSD

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay

Udruženje potrošača Efektiva saopštilo je da je Vrhovni kasacioni sud potvrdio jednu usvajajuću pravnosnažnu presudu, kojom je CHF kredit raskinut zbog bitno promenjenih okolnosti na štetu dužnika (enormni rast franka u odnosu na dinar i evro).

Kako navode u saopštenju, VKS je odluku doneo u martu ove godine a presuda je pre par dana dostavljena strankama.

To rešenje je doneto nekoliko dana pre stava VKS kojim je valutna klauzula u CHF proglašena ništavom i koja je zamenjena evro klauzulom, što je kasnije bio povod za donošenje Lex specijalis Zakona o konverziji.

Reč je o tužbi za raskid ugovora zbog bitno promenjenih okolnosti, koju je pravno lice podnelo 2015. godine. Usvajajuća prvostepena presuda je doneta u decembru 2016, a potvrđena je od strane Privrednog apelacionog suda u februaru 2018. godine. Banka je uložila reviziju VKS-u, a ista je ovom prilikom odbačena.

Ono što je bitno u ovoj presudi (rešenju) VKS, to je konstatacija da je raskid CHF ugovora postojeća sudska praksa, da razlozi koje su izneli nižestepeni sudovi prilikom donošenja odluke o raskidu ovog ugovora, nisu u suprotnosti sa dosadašnjom sudskom praksom, te da ne postoji potreba za bilo kakvim novim tumačenjem prava u tom smislu.

Efektiva navodi da je rezultat tog procesa dinarska restitucija, tj svaka strana u postupku će vratiti onoj drugoj primljeni dinarski iznos sa zateznom kamatom.

To znači da korisnik banci mora da vrati dinarski iznos kredita koji je dobio na početku otplate, a banka korisniku sve njegove dinarske uplate, koje su se tokom otplate rapidno uvećavale zbog naglog rasta vrednosti franka, čime će korisnik kredita biti u pretplati, koju banka mora da isplati.

Ovo rešenje je daleko bolje od bilo kog do sada, jer bi većinu korisnika oslobodilo dalje obaveze plaćanja kredita.

Dejan Gavrilović iz Efektive kaže da je ovo presuda koja je čekana godinama.

„Banke su izgubile na temu raskida ugovora zbog bitno promenjenih okolnosti. Ovom dužniku sada sledi dinarska restitucija, odnosno banka će morati da vrati preplaćeno u dinarima“, kaže on.

Dodaje da je, međutim, ovo na neki način Pirova pobeda.

„Sve ono što sam godinama govorio o raskidu, kao neko ko je zapravo samo prenosio stavove ljudi koji ovu materiju bolje poznaju, a koji sam i sam verovao u isto, ovom se presudom potvrdilo. Zbog donetog Lexa, ovo Rešenje VKS nema toliki značaj koliki bi imalo u drugačijim okolnostima“, kaže Gavrilović.

Izvor: BIZLife

Foto: Pixabay

Komentari 2

  1. zec

    … nameštena igra… lexom je vlast sačuvala banke na štetu zaduženih u chf i budžeta Srbije…
    to je krivično delo… koje bi javni tužilac trebao procesuirati… a advokatska komora da debelo pogura…

  2. Pingback: Presuda o "švajcarcima": Šansa za još SAMO 1.500 dužnika? - Bizlife.rs