Digitalizacija ljudskih resursa – SAP SuccessFactors rešenje

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Promo

Prema Harvard Business Review-u, kompanije koje ulažu u digitalizaciju ljudskih resursa ostvaruju do četiri puta veći profit, što nije iznenađujuće s obzirom da zaposleni predstavljaju stub kompanije.

Kako da jedna kompanija krene tim putem, pitali smo Natašu Rajevac, SAP Presales Experta, koja je u sredu održala webinar na temu „SAP Success Factors – Kako voditi računa o sreći zaposlenih i zdravlju biznisa“. Nataša nam je objasnila šta je digitalizacija ljudskih resursa i koji su njeni izazovi i koristi i govorila o iskustvima kompanije koje primenjuju ovaj model, ali i o tome da li kod nas postoji svest za ovakvim iskorakom u toj oblasti.

– Kada i kako se pojavila ideja za digitalizacijom upravljanja ljudskim resursima? Na koje probleme i izazove odgovara ovaj model?

Tema digitalizacije ljudskih resursa je već neko duže vreme “na tapetu”, jer i sama ideja korišćenja tehnologije da bi se HR učinio efikasnijim predstvlja ogroman pomak u načinu funkcionisanja ljudskih resursa. Današnji softveri za upravljanje ljudskim resursima pokrivaju praktično sve postojeće HR procese i na taj način omogućavaju kompletno funkcionisanje digitalnog HR-a. Po novim zakonskim regulativama organizacije će morati da imaju digitalne zapise podataka koje čuvaju, pa više neće moći samo na papirima da vode evidencije o svojim zaposlenima ili kanididatima koji se prijavljuju za neku od pozicija. Najuspešnije kompanije će svakako biti one koje će uspeti brzo da se prilagode i maksimalno iskoriste tehnologiju u cilju povećanja efikasnosti i kvaliteta u radu, ali takođe i da bi motivisale i angažovale svoje zaposlene.

– Sa kojim izazovima se kompanije najčešće suočavaju tokom implementacije?

Svako ko je učestvovao u implementaciji ne samo HR IT projekata, već bilo kog IT projekta, zna da je tema integracije jedna od kompleksnijih tema. To je nešto što se mora uzeti u obzir i pre početka same implementacije. Kritično važno je da u projekat od početka budu uključene sve strane – HR i IT timovi, zaposleni, kao i menadžeri, odnosno, svi stakeholderi. Na ovaj način, fokusiran projektni tim koji ima ujedinjene ciljeve može da stigne do produktivnog sistema za samo nekoliko nedelja, ukoliko pričamo o Cloud rešenjima. Poželjno je što više standardizovati postojeće procese i koristiti prednosti predefinisanih template-a i akceleratora za implementaciju u cilju smanjenja vremena potrebnog za implementaciju, troškova i rizika od neuspešnog projekta. Takođe, u skladu sa poslovnim potrebama, moguće je krenuti od onog segmenta u HR-u koji je kompaniji najkritičniji tog trenutka, i potom dalje širiti sistem i investiciju.


Koje poslovne benefite donosi digitalizacija ljudskih resursa?

Kompanije koje su do sada već digitalizovale svoj HR sistem su osetile mnogobrojne benefite koje tehnologija donosi sa sobom, a ovo se pre svega odnosi na standardizaciju i automatizaciju HR procesa. Prednosti digitalizovanog HR-a su značajno poboljšanje kvaliteta podataka, a naravno tu je i ušteda u ukupnim troškovima za HR, što predstavlja jedan od glavnih razloga zašto se kompanije odlučuju za HR poslovne aplikacije, pre svega za Cloud. Potom, tu je povećanje produktivnosti samih zaposlenih, a i vreme potrebno za izvršavanje različitih HR procesa se značajno skraćuje. S obzirom na to da većina kompanija ima problema sa kvalitetom i ispravnošću podataka, jer koriste više međusobno neintegrisanih formi i aplikacija, poboljšanje kvaliteta podataka je zaista jedna od najvećih vrednosti koju kompanije mogu da dobiju, jer tačni podaci predstavljaju osnovu za donošenje svih korporativnih odluka.

– Kakva su iskustva kompanija koje su implementirale SAP rešenje za upravljanje ljudskim resursima na Cloud-u? Možete li da nam date primer?

Globalno SAP SuccessFactors aplikaciju za upravljanje ljudskim resusrima koristi oko 7000 kompanija širom sveta, sa ukupno čak 120 miliona zaposlenih koji svakodnevno pristupaju SuccessFactors aplikaciji sa svojih uređaja – kompjutera, tableta i mobilnih telefona. Rezultati koji su ove kompanije postigle uvođenjem SuccessFactors-a kao svog “stuba” za HR su zaista fantastični, tako da je veliki broj njih zaista izmerio sve benefite dobijene uvođenjem SuccessFactors rešenja i nalaze se u našem sistemu referentnih korisnika. Korisnici SuccessFactors aplikacije su kompanije različitih veličina, od malih i srednjih, sve do onih koje imaju i više stotina hiljada zaposlenih, iz različitih industrija. Napomenuću samo neke od njih: Microsoft, IBM, Panasonic, Unicredit, Sberbank, Ernst & Young, Pepsico, Nestle, Etihad Airways, Mol. Naravno tu su i kompanije iz našeg regiona, kao što je na primer Telekom Slovenije, koji je jedan od prvih korisnika koji je implementirao SuccessFacstors u regionu.

– Da li postoji svest na domaćem tržištu o potrebi prihvatanja ovih noviteta u segmentu ljudskih resursa?

Tržište je svesno da mora ići u korak sa trendovima u oblasti digitalizacije i modernizacije HR-a. Jedan od najvećih izazova trenutno, a u budućnosti će biti još izraženiji, je kako učiniti da zaposleni oseća pripadnost i lojalnost kompaniji u kojoj radi. Kada postoji lojalnost zaposlenih, oni se ponašaju kao pravi ambasadori kompanije u kojoj rade, šire dobar glas o njoj, što naravno utiče na kompanijski imidž, a na kraju i na same poslovne rezultate. Kompanije to znaju i zato na različite načine pokušavaju da svakodnevno “osvajaju” svoje zaposlene. Takođe, sada već veliku grupu zaposlenih na tržištu čine milenijalci i generacija Z. Oni su željni brzog učenja i napredovanja u poslu, što je posledica činjenice da su praktično odrastali sa savremenim informacionim tehnologijama, a to se svakako odražava i na njihov način rada i razmišljanja. Ovakvi zaposleni očekuju da tehnologija koju koriste u radnom okruženju prati onu koju koriste u svakodnevnom životu – da bude dostupna, moderna, intuitivna – odnosno laka za korišćenje. Kako tehnologija, odnosno poslovne aplikacije, praktično služe kao interfejs između kompanije i zaposlenih, na taj način one predstavljaju veoma bitan deo pozitivnog iskustva na radnom mestu za zaposlene. Kompanije će svakako morati da idu u korak sa svojim zaposlenima i da isprate njihova očekivanja i potrebe ukoliko žele da ostanu kompetitivni na tržištu.

Izvor: BIZLife

Foto: Promo