Kvalitet kao koncept

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Promo

Posle organizovanja manjih, usko stručnih Okruglih stolova, 5. oktobra u hotelu “Falkenštajner” (Falkensteiner) u Beogradu, poslovni veb portal – Portal Kvalitet, koji okuplja struku u sektoru sistema upravljanja tj. menadžment sistema (sertifikaciona tela, konsultantske kuće, organizacije koje primenjuju alate kvaliteta) organizovaće konferenciju o primeni alata i modela upravljanja “Quality as concept”.

Cilj konferencije je da se učesnicima prenesu konkretna iskustva iz prakse o primeni alata/modela upravljanja (u organizacijama zasnovanim na procesnom pristupu), čije korišćenje u svakodnevnom poslovanju daje konkretne rezultate koji u krajnjoj instanci doprinose kvalitetu proizvoda, procesa odnosno ukupnog sistema poslovanja.

Drugim rečima, konferencija će predstaviti primere razvoja organizacija koje koriste nauku i znanje za efektivnije sagledavanje sopstvenih podataka.

Neki od alata/metoda o kojima će govoriti su: LEAN, SixSigma – 6Sigma, SPC – Statistical process control, MSA – Measurement system analysis, Scrum, Error Proofing, PokaYoke, IoT- Internet of things, MES – Manufacturing execution system, OEE – Overall equipment effectiveness, FMEA – Failure modes and effects analysis i ostali.

Predavači na konferenciji biće stručnjaci sa velikim iskustvom u proizvodnji, koji će na osnovu višegodišnje prakse prezentovati neke od alata/modela menadžmenta koji funkcionišu u njihovim organizacijima.

Oni će predstaviti i rezultate korišćenja istih, a takođe i objasniti na koji način je njihova upotreba doprinela podizanju nivoa kvalitetu procesa/proizvoda iliti celog sistema.

Do sada potvrđeni govornici dolaze iz sledećih organizacija: Siemens, ActiveCollab, Continental, Geodis, Cooper standard, W-business, Elpant…

Izvor: BIZLife

Foto: Promo