Potrošači su svuda isti

PinterestFacebookTwitterShare

Dario Bartolović je regionalni direktor marketinga kompanije Schneider Electric d. o. o., a kada smo ga pitali šta je najvažnija stvar u marketingu on nam je rekao da je marketing veoma generalistička disciplina i njegova definicija je rastegljiva, ali i da je u različitim firmama zaposleni sa istim opisom posla rade u različitim sektorima, pa nešto što je prodajna funkcija u jednoj firmi može biti marketinška funkcija u drugoj, čak i u okviru iste industrije.

„Opšte je mesto da je zadovoljstvo kupaca najvažnija stvar za moj posao i posao drugih ljudi u firmi. Ipak, da bi se do toga došlo, važno je ispunjenje misije da se razmišlja inovativno i izvan utvrđenih granica. Naravno, inovacija sama po sebi nije dovoljna ukoliko nije zaista potrebna, ukoliko ne unapređuje posao i ukoliko nije prihvaćena ni sa čije strane,“ kaže Bartolović i dodaje:

„Takođe, pod inovacijom ne smatram samo velike tehnološke promene ili stvari koje menjaju pravila igre. Inovacija može biti i pojednostavljenje nekog procesa, prepoznavanje novog tipa kupca sa drugačijim potrebama i sl. Kao neko ko vodi tim ljudi koji žive u različitim državama, bitno mi je da marketinški tim bude sastavni deo šire slike koju čini naša kompanija, da bude predvodnik novih ideja i inovacija i da ima dobre relacije sa ostalim sektorima, a prvenstveno sa sektorom prodaje. Međusektorski sastanci i razmene ideja, rana validacija novih ideja i razumevanje sopstvene uloge u široj slici od strane svih zaposlenih najvažnije su stvari u marketingu. Sve ostalo je pitanje tehničkih i usko stručnih kompetencija u kojima se zaposleni usavršavaju i koje se mogu naučiti.“
% | % | % | %

Izvor: BIZLife magazin