Grad Beograd PRODAJE građevinska zemljišta na Čukarici i Vračaru

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Pixabay, ilustracija

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda raspisala je oglase o javnom nadmetanju radi otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Beograda u Karlovačkoj ulici na opštini Vračar i u Karpoševoj ulici na Čukarici.

Prijave za učešće na javnom nadmetanju podnose se do 27. januara za Karlovačku ulicu, a prijave za Karpoševu ulicu dostavljaju se do 30. januara. Oba oglasa mogu se pogledati na internet strani Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.

U Karlovačkoj ulici na Vračaru oglašene su dve građevinske parcele, svaka površine po 372 kvadratna metra. Licitacija se sprovodi za svaku građevinsku parcelu pojedinačno i učesnici sami odlučuju za koju građevinsku parcelu podnose prijavu.

Na lokaciji je planirana izgradnja višeporodičnih stambenih objekata sa delatnostima, u zoni koja predstavlja mešovito urbano tkivo. Dozvoljena je izgradnja višeporodičnih stambenih zgrada u kojima je delatnost zastupljena do 20 odsto. Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta u Karlovačkoj ulici iznosi 111.554,23 dinara po kvadratnom metru zemljišta, odnosno 41.498.173,56 dinara za jednu građevinsku parcelu.

U Karpoševoj ulici na Čukarici oglašeno je zemljište koje čini građevinska parcela u svojini Grada Beograda, površine 261 kvadratni metar.

Na parceli je dozvoljena izgradnja objekta za višeporodično stanovanje u području sa neposrednom primenom pravila građenja. Sa višeporodičnim stanovanjem kompatibilni su komercijalni sadržaji iz oblasti trgovine, administracije i uslužnih delatnosti, a na parceli se može graditi i samo višespratna kolektivna garaža. Početni iznos cene za otuđenje građevinskog zemljišta u Karpoševoj ulici iznosi 41.285,76 dinara po kvadratnom metru zemljišta, što ukupno za čitavu građevinsku parcelu iznosi 10.775.583,36 dinara.

Na obe lokacije, i u Karlovačkoj i u Karpoševoj ulici, obaveza investitora biće da izvede sve radove na pripremanju i opremanju građevinskog zemljišta u okviru parcele koja mu bude otuđena. Takođe, obaveza investitora je da sa nadležnim komunalnim preduzećima i drugim pravnim licima ugovori i plati troškove za elektrodistributivnu i telekomunikacionu mrežu i objekte, kablovske distributivne sisteme, mreže i objekte toplifikacije i gasifikacije i drugo.

Izvor: BIZLife

Foto: Pixabay, ilustracija