Marković: I dalje ćemo biti u Top 5 osigravača u Srbiji

PinterestFacebookTwitterShare

Foto: Triglav

Racio penetracije, odnosno učešća premije osiguranja u BDP-u Republike Srbije, duži niz godina su stabilne i kreću se oko 2,1 posto. Očekuje se da će trend vrednosti racija penetracije biti zadržan i u 2018. godini, kao i u narednom planskom periodu, imajući u vidu i da je stopa rasta tržišta osiguranja neznatno veća, za BIZLife magazin komentariše stanje tržišta osiguranja Dragan Marković, predsednik Izvršnog odbora Triglav osiguranja u Srbiji.

„Nakon višegodišnje dvocifrene stope rasta, životna osiguranja, usled pada kamatnih stopa, beleže stagnaciju i osnovni su razlog smanjenja ukupne godišnje stope rasta tržišta osiguranja prema kriterijumu obračunate premije“, kaže Marković.

Šta je obeležilo ovu godinu kada je u pitanju naše tržište? Kakve izazove za osiguravače očekujete u narednom periodu?

Osnovni generatori rasta, pored osiguranja motornih vozila (autoodgovornost i kasko), jesu osiguranje imovine (požar i ostala osiguranja imovine) i dobrovoljno zdravstveno osiguranje, dok životno osiguranje beleži realnu stagnaciju. Tekuću godinu obeležili su digitalizacija i razvoj pratećih servisa radi povećanja dostupnosti i podizanja kvaliteta usluga osiguravača, a ujedno predstavljaju i dalje izazove za naredni period.

Sektor osiguranja u Republici Srbiji ima izuzetno veliki potencijal za razvoj, a glavni izazovi leže u kreiranju poslovnog modela i okruženja koje će obezbediti rast premije po glavi stanovnika, približavajući ga vrednostima zemalja članica EU u regionu.

Kakve su svetske tendencije kada je osiguranje u pitanju?

Na globalnom nivou prisutna je stagnacija u rastu premije osiguranja na nivou rasta BDP-a, pa čak i nešto ispod njega, što se preliva i na lokalno tržište. Najveći doprinos rastu premije životnih osiguranja dolazi sa kineskog i azijskog tržišta, dok razvijena tržišta osiguranja beleže stagnaciju, pa čak i blagi pad. Trend usporenijeg rasta premije neživotnih osiguranja prisutan je na tržištima u razvoju i u 2018. godini, pa je tako u 2017. godini rast iznosio 6,1 posto (svega 2,5 posto ako se isključi tržište Kine), u odnosu na 9,8 posto rasta u 2016. godini, odnosno 8,4 posto rasta u poslednjih 10 godina. U centralnoj i istočnoj Evropi premija neživotnih osiguranja raste 3 posto (opadajućeg trenda – 2017. rast 3,3 posto, a 2016. godine 4,8 posto), odnosno približno rastu BDP-a. Opšti trend se ogleda u procesu sve veće digitalizacije usluga, povećanju dostupnosti i transparentnosti usluga osiguranja.

Kakva je trenutno pozicija vaše kompanije na tržištu osiguranja u Srbiji?

Tržišna pozicioniranost „Triglav osiguranja” na stabilnom je 5. mestu, uz kontinuiran rast tržišnog učešća.

Šta je obeležilo ovu godinu za „Triglav osiguranje” i na čemu je bio fokus u 2018. godini?

Za „Triglav osiguranje” 2018. godina donela je dalju disperziju portfelja, podizanje kvaliteta pruženih usluga, njihovu dostupnost i segmentaciju u skladu sa potrebama klijenata, dalji stabilan i profitabilan rast tržišnog učešća, odnosno pozicioniranosti Društva.

Kakve rezultate očekujete na kraju godine?

Poslovnu 2018. godinu, kao i prethodni petogodišnji period, obeležio je dalji profitabilan rast tržišnog učešća, odnosno zastupljenosti „Triglav osiguranja” na tržištu, što ukazuje na zadovoljstvo klijenata kvalitetom pruženih usluga i izgradnju dugoročnog odnosa zasnovanog na poverenju. Imajući u vidu rezultate za Q2 2018, očekivano je zadržavanje pozicioniranosti „Triglav osiguranja” u pet najboljih osiguravača u Republici Srbiji.

Kakve planove ima „Triglav” u narednom periodu? Kako biste voleli da vidite kompanije, na primer, na kraju 2020. godine?

„Triglav osiguranje Beograd” trenutno zauzima 5. poziciju na tržištu, a s obzirom na dugoročnu strategiju „Triglav grupe” u regionu, namerava da nastavi sa unapređivanjem poslovanja kako bi ostvario pozicije drugih kćerinskih društava u Grupi. Ostvarivanje ovih ciljeva biće postignuto kontinuiranim i stabilnim rastom premije i tržišnog učešća, proširenjem i unapređenjem ponude i dostupnosti usluga osiguranja u skladu sa potrebama klijenata.


Izvor: BIZLife magazin

Foto: Triglav