Pratite svoj kliping i sa mobilnih i smart aparata

PinterestFacebookTwitterShare

Realtime clipping, vodeća media monitoring agencija u Srbiji, ponovo je unapredila svoje usluge učinivši ih dostupnijim svojim korisnicima.
 
Prateći trendove u oblasti razvoja digitalnih medija i potrebe savremenog poslovanja, Realtime Clipping je pregled svojih servisa omogućio i na mobilnim i smart aparatima. Na taj način naše usluge moguće je koristiti na svakom mestu, što de značajno ubrzati i olakšati poslovanje.

Napredna veb aplikacija za praćenje medijskih objava automatski prepoznaje mobilne i smart uređaje i optimizuje svoj prikaz njihovim ekranima, bez dodatnih podešavanja od strane korisnika i gubitka funkcionalnosti i preglednosti samog medijskog sadržaja.

Jedinstvena na domaćem tržištu po svojim svojstvima, usluga Realtime mobile omogućava pregled skeniranih novinskih članka u Jpeg ili PDF formatu, a televizijski prilozi se mogu pregledati u integrisanom flash plejeru. Korisnik mobilne aplikacije ima kompletan uvid u arhivu medijskih objava koju može veoma jednostavno pretraživati. Sa mobilnom aplikacijom korisnik dobija i analitički uvid u strukturu medijskih objava, jer su one razvrstane po tonalitetu sa preciznim uvidom u broj direktnh pominjanja kako klijenta, tako i konkurencije.

Mobilna veb aplikacije kompatibilna je sa svim postojećim mobilnim platformama. Aplikaciji se može pristupiti sa sledećih adresa: http://monitoring.realtime.co.rs ili http://smart.realtime.co.rs.