Isti porez na imovinu i dogodine

PinterestFacebookTwitterShare

Građani Srbije, i pored ranijih najava, iduće godine neće plaćati veći porez na imovinu. Tako će porez „razrezan“ za ovu godinu biti maksimalni iznos koji će žitelji Srbije morati da plate u 2012. Ovo je, naime, predviđeno izmenama Zakona o porezima na imovinu, o čemu upravo raspravlja srpski parlament.

Podsetimo, važeći propisi podrazumevali su da se iznos poreza dogodine uveća, za neke i višestruko. Vlasnici imovine veće vrednosti plaćaju porez po progresivnoj stopi, pošto se stopa od maksimalnih 0,4 odsto obračunava samo na nepokretnosti procenjene do 10 miliona dinara. Za ovu godinu važila je „zaštita“ da porez na imovinu u 2011. godini, bez obzira na njenu vrijednost, ne može da bude veći od 60 odsto u odnosu na poreske obaveze u 2010. godini. Novim zakonskim izmenama ovo ograničenje će, praktično, nastaviti da važi i za iduću godinu.

Kao razlog za donošenje izmena zakona koji tretiraju ovaj državni namet navodi se zaštita socijalnog položaja građana. Podsetimo, porez na imovinu je prihod lokalnih samouprava, koje i određuju visinu poreske stope, ali ona ne sme da bude viša od maksimalne zakonom propisane.

Ovo, inače, nije jedina promena zakona koji tretira porez na imovinu. Po novim rešenjima će se, takođe, od oprezivanja izuzeti i poljoprivredno i šumsko zemljište površine do 10 ari, a ne samo građevinsko, kao do sada. A kada je reč o poreskom oslobođenju, na zemljište pod objektom neće se plaćati porez. Podsetimo, do sada je oporezivanja bilo oslobođeno samo zemljište pod građevinskim objektom.

Onaj ko nabavi nekretninu na lizing moraće i da plaća porez na nju, iako je njen korisnik, a ne vlasnik. Ovo je takođe utvrđeno novim zakonskim rešenjima koja treba da „prođu“ skupštinsku proceduru da bi počela da se primenjuju u praksi.