Fond PIO traži bolju naplatu doprinosa

PinterestFacebookTwitterShare

Bolja naplata doprinosa za penziono osiguranje, prenos plaćanja zdravstvene zaštite penzionera sa PIO Fonda na državu, prebacivanje naknade za tuđu negu i pomoć u sistem socijalne zaštite, omogućavanje PIO fondu da raspolaže svojom imovinom, kao što su banje – sve su ovo predlozi za strateško restrukturiranje PIO fonda koji su danas usvojeni na Upravnom odboru.
 
– Dokument je prosleđen premijeru Mirku Cvetkoviću, potpredsedniku Vlade Jovanu Krkobabiću, zatim Ministarstvu rada i socijalne politike, kao i Ministarstvu finansija. Veliki sistemi duguju PIO fondu 214 milijardi dinara. Zakonski je onemogućeno da kažemo ko su velike kompanije koje ne plaćaju poreze i doprinose. Iritira mlak odnos države prema takvim sistemima. S druge strane mala i srednja preduzeća ako zakasne dan ili dva sa plaćanjem poreza i doprinosa odmah im dolaze na vrata i gase firmu. Bojim se da nas ovakva fiskalna nedisciplina vodi direktno u grčki scenario – kaže Slavenko Grgurević član UO PIO fonda i predsednik Radne grupe za strateško restrukturiranje Fonda. 
 
U Fondu dodaju da ovim predlogom rešenja žele da skrenu pažnju Vladi i institucijama da se hitno moraju preduzeti konkretni koraci kako bi Fond stao na noge i smanjila izdvajanja iz budžeta za isplatu penzija.
 
Trenutno se penzioni fond dotira sa 45,75 odsto iz budžeta. Upućeni kažu da je sunovrat penzionog sistema počeo je ukidanjem Službe društvenog knjigovodstva (SDK), do tada plate nisu mogle biti isplaćene dok se ne uplate doprinosi. 
 
– Mora se staviti akcenat na čvrstu fiskalnu disciplinu. Ne mogu se isplaćivati plate a da se ne uplate doprinosi. Mi danas imamo situaciju da poslodavci pola zarade isplaćuje u kešu na ruke, a drugu polovinu preko računa i na taj mali deo se uplaćuju doprinosi. Da ne govorimo o poslodavcima koji uopšte ne prijavljuju radnike. Najgora situacija je u trgovini i građevinarstvu. Što je najgore ništa se ne preduzima da se ovakva situacija promeni. Inspekcija izađe na teren i samo konstatuje stanje, sudski sporovi traju predugo i tako se vrtimo u krug. Nedostaje nam realizacija – kaže Slavica Savić član UO PIO fonda i predstavnik Saveza samostalnih sindikata Srbije.