Sa 25 000 na 75 000 hektara merkantilne pšenice

PinterestFacebookTwitterShare

Program unapređenja proizvodnje merkantilne pšenice u Republici Srpskoj  /RS/ za period od 2011. do 2016. godine predviđa povećanje setvenih površina sa dosadašnjih 25 000 na 75 000 hektara, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS. 
 
Realizacija programa počinje sa ovogodišnjom jesenjom setvom, a minimalna površina za prijavu setve merkantilne pšenice, kako bi se ostvarilo pravo na regresiranje repromaterijala, iznosi dva hektara uz uslov da jedno gazdinstvo može podneti zahtev za najviše 50 odsto od ukupno registrovanih obradivih površina.
 
Resorni ministar Miroslav Milovanović ranije danas je rekao da će Vlada RS isplaćivati 250 KM po zasijanom hektaru, a uslov za dobijanje tog podsticaja je da poljoprivrednici računom dokažu da su kupili semensku pšenicu i da su koristili sve agrotehničke mere.
 
“Okvirni budžet za prvu sezonu petogodišnjeg plana u kojoj se očekuje setva 20 000 hektara iznosi pet miliona KM. Plaćanje je predviđeno iz budžeta 2012. godine”, navodi se u saopštenju.
 
Iz Ministarstva ističu da će poljoprivredna gazdinstva, nakon izvršene jesenje setve u ovoj godini, najkasnije zaključno sa 30. novembrom, podnositi zahtev za regresiranje repromaterijala za setvu kod Agencije za agrarna plaćanja, sa naznačenim setvenim površinama, uz koji će priložiti fiskalne račune (koji glase na ime kupca) za nabavljene količine semena i mineralnog đubriva NPK 15:15:15.
 
“Okvirne potrebne količine mineralnih đubriva po jednom hektaru su 350 kilograma NPK 15:15:15 i 250 kilograma KAN-a. Za setvu merkantilne pšenice neophodno je koristiti isključivo deklarisano, dorađeno i tretirano seme, upakovano u propisanu ambalažu sa priloženom deklaracijom”, piše  u saopštenju.