Dodatno pooštriti kreditne propise

PinterestFacebookTwitterShare

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je u četvrtak da je Evropski odbor za sistemski rizik uputio članicama EU i Evropskoj bankarskoj agenciji preporuke da dodatno pooštre propise o kreditiranju kompanija u stranoj valuti.

Kako se navodi, Evropski odbor za sistemski rizik je konstatovao da visok stepen kreditiranja u stranoj valuti može prouzrokovati sistemske posledice u nekim državama EU, jer izaziva veliku neuskladjenost izmedju valuta u kojima privatni sektor privrede ostvaruje prihode i valuta u kojima se vrši otplata kredita.

“Finansijskim institucijama, koje odobravaju prekogranične kredite ili posluju preko svojih filijala u drugim državama članicama, njihovi matični regulatori treba da propišu uslove kreditiranja u stranoj valuti koji su bar podjednako strogi kao i važeći uslovi u državi domaćinu”, navodi se u saopštenju NBS-a.

Dodaje se da kreditnim institucijama Evropski odbor za sistemski rizik preporučuje da u svoje interne sisteme za upravljanje rizikom ugrade rizike kreditiranja u stranoj valuti, što bi doprinelo boljoj cenovnoj proceni rizika, kao i da uspostave održive sisteme finansiranja.