Osnovan katastar nepokretnosti za područje opštine Kovačica

PinterestFacebookTwitterShare

Republički geodetski zavod (RGZ) osnovao je katastar nepokretnosti za celokupno područje Kovačice i time je za tu opštinu ukinut katastar zemljišta i zemljišna knjiga.

Teritorija opštine Kovačica je podeljena na sedam katastarskih opština ukupne površine 41.895 hektara sa 60.434 parcele, saopštio je RGZ.

U postupku osnivanja katastra nepokretnosti formirano je 23.195 listova nepokretnosti i upisano je 11.125 objekata. Predstoji izrada digitalnog katastarskog plana na preostalim katastarskim opštinama.

Na teritoriji opštine Kovačica živi oko 30.000 stanovnika u sedam naseljenih mesta podeljenih na osam mesnih zajednica. Industrijske zona koja obuhvata Kovačicu, Debeljaču, Crepaju, Idvor i Padinu komunalno je infrastrukturno i urbanistički potpuno uređena. Pored nekoliko već sagrađenih proizvodnih kapaciteta postoje uslovi za izgradnju i otvaranje većeg broja manjih i srednjih preduzeća.

Na području Kovačice je registrovano oko 900 privrednih subjekata, a najviše u oblasti trgovine, građevinarstva, saobraćaja i prerađivačke industrije.

U strukturi privrede najveće učešće ima poljoprivreda u kojoj preovlađuje individualni sektor.