U Podrinju ove jeseni više njiva za pšenicu nego 2010.

PinterestFacebookTwitterShare

U Podrinju bi i ove jeseni u strukturi setve pšenica trebalo da bude najzastupljenija pri čemu će za tu žitaricu da bude izvojeno i više površina, a na takvo opredeljenje poljoprivrednika preovlađujući uticaj su imali ekonomski pokazatelji.

Rukovodilac sektora za ratarstvo u Zavodu za poljoprivredu u Loznici Milenko Ðurić, na osnovu pokazatelja sa prostora delovanja Zavoda, a to su područja Loznice, Krupnja, Ljubovije i Malog Zvornika, rekao je da će ova setva biti nešto drugačija od prošlogodišnje.

Prema Ðuriću, ta očekivanja, koja su zasnovana na izraženom opredeljenju poljoprivrednika i drugim činiocima, ukazuju da će u tom delu Podrinja za pšenicu da bude izdvojeno 1.000 hektara (ha) više nego prošle jeseni – ukupno 3.500 ha.

Interesovanje za uzgajanje pšenice u većem obimu ratari objašnjavaju sadašnjim ekonomskim pokazateljima i povoljnim iskustvom u proizvodnji te žitarice ove godine koju karakteriše visok prinos i povoljna merkantilna cena te žitarice, objasnio je Ðurić.
On je precizirao da bi, u četiri lokalne zajednice Podrinja koje svojim delovanjem obuhvata loznički Zavod, osim hlebnim žitom, oranice trebalo da budu zasejane i ozimim ječmom na 700 ha, dok bi za tritikale (žitarica za ishranu stoke) trebalo da bude izdvojeno 800 i za raž 100 ha. Na ostvarivanje jesenje setve u obimu na koji se računa značajno bi mogli da utiču vremenski uslovi, pre svega dovoljna količina padavina, bitan uslov za osnovnu obradu i predsetvenu pripremu zemljišta, ukazao je Ðurić.
Setva strnih žita na području delovanja lozničkog Zavoda je počela na parcelama koje imaju lakši mehanički sastav i na kojima je uzgajana soja, koja je odličan predusev ne samo za pšenicu nego i za druge vrste strnih žita jer obogaćuje zemljište azotom, rekao je Ðurić.