Kako proveriti poslodavca da li uplaćuje doprinose

PinterestFacebookTwitterShare

Oko 40 odsto poslodavaca nije u zakonskom roku dostavilo dokaze o redovnoj uplati doprinosa za zaposlene tokom 2010, kažu u Republičkom fondu za penzijsko-invalidsko osiguranje (PIO) i zato je u toku slanje opomena nesavesnim poslodavcima i podnošenje prekršajnih prijava.

Od ovog meseca će biti intenzivirano podnošenje prekršajnih prijava protiv poslodavaca koji ne izmiruju redovno obavezu uplate doprinosa, izjavila je direktorka Sektora za odnose sa javnošću PIO Fonda Jelica Timotijević za najnoviji broj lista “Poslovi”.

Timotijević je navela da je od oko 215.000 poslodavaca dokaze o uplati doprinosa dostavilo 130.000, odnosno oko 60 odsto., dok oko 85.000 poslodavaca nije dostavilo dokaze do 30. aprila, kada je istekao zakonski rok.

List “Poslovi” navodi i da prema podacima Poreske uprave, zaključno sa krajem juna ove godine, oko 51.700 poslodavaca nije obračunavalo i uplaćivalo doprinose u skladu sa zakonom.

Do kraja juna podneto je oko 8.790 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka. Poreska policija je podnela i više od 1.600 krivičnih prijava zbog neobračunatih i neuplaćenih poreza i doprinosa, u visini od gotovo devet milijardi dinara. Prema podacima Poreske uprave, dugovanja PIO fondu, sa kamatama iznose više od 233 milijardi dinara.

“Poslovi” podsećaju i da je odnedavno zaposlenima omogućen uvid u podatke koje pruža PIO Fond. Naime, na internet strani Fonda može se pratiti da li poslodavac redovno izmiruje svoje obaveze prema zaposlenima. Jedino je prvi put neophodno otići na šalter PIO fonda, kako bi se dobila šifra (zbog sigurnosti i zaštite podataka) za elektronski pregled željenih podataka.

Ukoliko postoje dodatna pitanja, može se pisati na internet adresu: webservisi@pio.rs

Inspektorat rada pri Ministarstvu rada i socijalne politike, takođe, štiti prava radnika u radnom odnosu, ali samo ukoliko je poslodavac prijavio radnika na propisan način. Na sajtu ovog ministarstva mogu se naći telefoni i internet adrese nadležnih inspekcija rada.

Te inspekcije mogu biti pozvane, nije obavezno predstavljanje, a može se dobiti savet šta učiniti u konkretnoj situaciji.